Διαγνωστικές Εξετάσεις
1,25 (ΟΗ)2 ΒΙΤΑΜΙΝΗ D 11,89
1,25(ΟΗ)2 ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 11,89
11-ΔΕΣΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (COMPOUND-S) 19,37
17-ΚΕΤΟΣΤΕΡΙΝΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 5,22
17-ΟΗ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (RIA) 9,51
17-ΥΔΡΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 7,16
17-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ 9,51
17-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (ACTH) ΣΕ 120' 9,51
17-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (ACTH) ΣΕ 180' 9,51
17-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (ACTH) ΣΕ 240' 9,51
17-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (ACTH) ΣΕ 30' 9,51
17-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (ACTH) ΣΕ 60' 9,51
17-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ ΣΕ 0' 9,51
25(ΟΗ) BITAMINH D3 14,97
25-OH ΒΙΤΑΜΙΝΗ D 14,97
3α-ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΙΔΙΚΗ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΛΗ (3α-diol) 48,60
5-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ (5-ΝΤ)' 2,26
5-ΥΔΡΟΞΥ ΙΝΔΟΛΟ ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ (5-HIAA) 4,49
ACE-PCR (I/D) 120,00
ADENOVIRUSES (AD)-PCR 75,90
ANTI - HBc 9,51
ANTI - HBc IgG 9,51
ANTI-DNA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ss) 9,51
ANTI-DNASE B 3,72
ANTI-GAD(ΑΝΤ.ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗΣ ΓΛΟΥΤ.ΟΞΕΟΣ) 27,60
ANTI-HAV IgM 9,51
ANTI-HAV ΟΛΙΚΟ (IgG+IgM) 9,51
ANTI-HBc IgM 9,51
ANTI-HBc ΟΛΙΚΑ (IgG+IgM) 9,51
ANTI-HBe 9,51
ANTI-HBs 9,51
ANTI-IA2 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 24,60
ANTI-Jo-1 42,30
ANTI-MULLERIAN HORMONE (AMH) 31,50
ANTI-MUSK Abs 62,10
Anti-Xa 21,60
APOB-PCR (R3500Q) 120,00
APOLIPOPROTEIN E-PCR 120,00
ARGON LASER 23,71
ASPERGILLUS-PCR 75,90
BCR-ABL-PCR 120,00
BIOFEEDBACK 17,61
BLINK REFLEX 7,04
BORRELIA BURGDORFERI-PCR 79,20
BRUCELLA SPP-PCR 75,90
C ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΠΡΟ & 2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΓΕΥΜΑ 19,02
CA 15-3 21,13
CA 19-9 34,16
CA 242 26,40
CA 27-29 27,60
CA 549 29,10
CA 72-4 36,63
CA-125 34,16
CA-50 48,95
C-ANCA 14,67
CANDIDA-PCR 75,90
CEA 12,38
CHLAMYDIA PNEUMONIAE-PCR 75,90
CHLAMYDIA PSITTACI-PCR 75,90
CHLAMYDIA TRACHOMATIS-PCR 69,30
CLEAR VIEW STREP A 18,60
CLO TEST 5,87
CMV IgG AVIDITY TEST 41,70
CMV-PCR (ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) 66,90
CMV-PCR (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) 66,90
COOMBS ΑΜΕΣΟΣ 2,88
COOMBS ΕΜΜΕΣΟΣ 5,22
CORONAVIRUS (SARS)-PCR 92,40
COXIELLA BURNETTI-PCR 79,20
CPK 5,02
CPK-MB 11,89
Cryprosporidium Cyclospora,Isospora-ΑΝΙΧΝ.ΜΕ ΧΡΩΣΗ 17,70
CYFRA 21-1 37,00
CYSTIC FIBROSIS-PCR 168,00
C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ (hsCRP) 2,26
C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ (hsCRP)-ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔ. 13,21
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ 9,51
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ 2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟ 9,51
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΜΕΤΑ 1 ΩΡΑ ΦΑΓΗΤΟ 9,51
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΠΡΟ & ΜΕΤΑ 1 ΩΡΑ ΦΑΓΗΤΟ 19,02
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΣΕ 0' 9,51
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΣΕ 120' 9,51
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΣΕ 150' 9,51
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΣΕ 180' 9,51
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΣΕ 240' 9,51
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΣΕ 30' 9,51
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΣΕ 60' 9,51
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΣΕ 90' 9,51
C-ΠΡΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΠΡΟΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Ι (PICP) 45,30
C-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ TOY ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΟΥΡΩΝ (CTx) 45,30
C-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΟΡΟΥ (CTx) 35,40
D-DIMERS 32,70
DECUBITUS 4,05
DRUG TEST ΟΥΡΩΝ 30,00
ENTAMOEBA HISTOLYTICA/DISPAR-PCR 85,80
ENTEROVIRUS (Echo-,Coxsackie-,Polio-,)-PCR 92,40
EPSTEIN BARR VIRUS-PCR 50,10
EQUI TEST 33,90
EXOPHIALA-PCR 75,90
FACTOR V (LEIDEN)-PCR (G1691A,H1299R) 120,00
FACTOR XIII-PCR (V34L) 120,00
FRANCISELLA TULARENSIS-PCR 75,90
FSH (LHRH) ΣΕ 30' 10,80
FSH (LHRH) ΣΕ 60' 10,80
FSH ΣΕ 0' 10,80
FT3-FT4-TSH 53,46
FTA Abs-IgG 5,46
FTA Abs-IgM 5,46
G-6-PD 2,91
G-6-PD (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) 2,91
Giardia-ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΩΣΗ 13,80
GPIa-PCR (C807T) 120,00
HbA2 5,02
HBc Ag 9,51
HBe-Ag 9,51
HbF 4,75
HBV-PCR (ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) 50,10
HBV-PCR (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) 152,40
HCV-PCR (ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ) 150,00
HCV-PCR (ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) 151,50
HCV-PCR (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) 194,10
HER-2/neu 194,40
HERPES SIMPLEX VIRUS 1 (HSV-1)-PCR 75,90
HERPES SIMPLEX VIRUS 2 (HSV-2)-PCR 75,90
HESS SCREEN 7,04
HIV-PCR (ΠΑΚΕΤΟ1) 41,40
HLA (Α,Β) ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 73,77
HLA-B-PCR 99,00
HOLTER ΠΙΕΣΕΩΣ 23,48
HOLTER ΡΥΘΜΟΥ 12,38
HPA1-PCR (a/b) 120,00
HPL  (ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΓΟΝΟ) 10,80
HPV-PCR 97,50
HTLV I/II-PCR 92,40
HUHNER TEST 12,60
HUMAN HERPES VIRUS 6 (HHV-6)-PCR 75,90
HUMAN HERPES VIRUS 8 (HHV-8)-PCR 75,90
IgE RAST ACETYL SALICYLIC ACID (C51) 11,89
IgE RAST ALTERNARIA ALTERNATA/TENUIS (M6) 11,89
IgE RAST AMOXICILIN (C204) 11,89
IgE RAST AMOXICILLOYL (C6) 11,89
IgE RAST AMPICILLIN (C203) 11,89
IgE RAST AMPICILLOYL (C5) 11,89
IgE RAST ASCARIS (p1) 11,89
IgE RAST ASPERGILUS FUMIGATUS (M3) 11,89
IgE RAST CANDIDΑ  ALBICANS (Μ5) 11,89
IgE RAST CEPHACLOR (C7) 11,89
IgE RAST CEPHALOSPORINE (C55) 11,89
IgE RAST CIBROFLOXACIN (C307) 11,89
IgE RAST CLADOSPORIUM FULVUM (M17) 11,89
IgE RAST CLADOSPORIUM HERBARUM (M2) 11,89
IgE RAST COFFEE (F221) 11,89
IgE RAST COLD CHLORIDE (C214) 11,89
IgE RAST CYNODON DACTYLON-BERMUDA GRASS (G2) 11,89
IgE RAST DANDELION (ΑΓΡΙΟΡΑΔΙΚΙ-ΠΙΚΡΟΛΙΔΑ) (W8) 11,89
IgE RAST DERMATOPHAGOIDES FARINAE (ΑΚΑΡΙ) (D2) 11,89
IgE RAST DERMATOPHAGOIDES MICROCERAS (D3) 11,89
IgE RAST DERMATΟPH. DEPTERONYSSINUS (ΑΚΑΡΙ) (D1) 11,89
IgE RAST DOXYCYCLINE (C216) 11,89
IgE RAST ECHINOCOCCUS (p2) 11,89
IgE RAST ERYTHROMYCIN (C90) 11,89
IgE RAST EYROGLYPHUS MAYNEI (HOUSE DUST MITE)(D74) 11,89
IgE RAST FLUORESCEIN (C8) 11,89
IgE RAST FUSARIUM MONILIFORME (M9) 11,89
IgE RAST GENTAMYCIN (C213) 11,89
IgE RAST GLYCYPHAGUS DOMESTICUS (D73) 11,89
IgE RAST LACTOFERRIN (F334) 11,89
IgE RAST LATEX (K82) 11,89
IgE RAST LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR (D71) 11,89
IgE RAST MUCOR RACEMOSUS (M4) 11,89
IgE RAST NICKEL CHLORIDE (A7) 11,89
IgE RAST PARACETAMOL/PHENACETIN (C85) 11,89
IgE RAST PARIETARIA JUDAICA,ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ (W21) 11,89
IgE RAST PARIETARIA OFFICINALIS,ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ (W19) 11,89
IgE RAST PENICILLIUM NOTATUM (M1) 11,89
IgE RAST PROSOFIS JULIFLORA (T20) 11,89
IgE RAST STORAGE MITE (ACARUS SIRUS) (D70) 11,89
IgE RAST SULFAMETHOXAZOLE (C223) 11,89
IgE RAST TETRACYCLIN (C59) 11,89
IgE RAST TWEEN (ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ) (C646) 11,89
IgE RAST TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE (D72) 11,89
IgE RAST ΑΒΟΚΑΝΤΟ (F96) 11,89
IgE RAST α-ΓΑΛΑΚΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗ (F76) 11,89
IgE RAST ΑΓΡΙΑ ΒΡΩΜΗ (G11) 11,89
IgE RAST ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΜΙΓΜΑ(Wx5=W1,W6,W7,W8,W12) 11,89
IgE RAST ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΜΙΓΜΑ (Wx3=W6,W9,W10,W12,W20) 11,89
IgE RAST ΑΚΑΚΙΑ/ΜΙΜΟΖΑ (Τ19) 11,89
IgE RAST ΑΚΡΥΛΙΚΟ (K1) 11,89
IgE RAST ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ (F84) 11,89
IgE RAST ΑΛΕΥΡΙ ΑΠΟ ΒΡΩΜΗ (F7) 11,89
IgE RAST ΑΛΕΥΡΙ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (F11) 11,89
IgE RAST ΑΛΟΓΟΜΥΓΑ (I204) 11,89
IgE RAST ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Α1) 11,89
IgE RAST ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ (W2) 11,89
IgE RAST ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΚΟΙΝΗ (W1) 11,89
IgE RAST ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ (W4) 11,89
IgE RAST ΑΜΥΓΔΑΛΟ (F20) 11,89
IgE RAST ΑΝΑΝΑΣ (F210) 11,89
IgE RAST ΑΝΘΙΣΜΕΝΟ ΓΡΑΣΙΔΙ (G9) 11,89
IgE RAST ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑ(Kx6=K78,K79,K80,K85) 11,89
IgE RAST ΑΡΑΠΙΚΟ ΦΥΣΤΙΚΙ (F13) 11,89
IgE RAST ΑΡΝΙ (F88) 11,89
IgE RAST ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ (W6) 11,89
IgE RAST ΑΣΠΡΑ ΦΑΣΟΛΙΑ (F15) 11,89
IgE RAST ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ (F1) 11,89
IgE RAST ΑΣΤΑΚΟΣ (F80) 11,89
IgE RAST ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΠΕΥΚΟ (T73) 11,89
IgE RAST ΑΧΛΑΔΙ (F94) 11,89
IgE RAST ΑΨΙΝΘΟΣ (W5) 11,89
IgE RAST ΒΑΚΑΛΑΟΣ (F3) 11,89
IgE RAST β-ΓΑΛΑΚΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (F77) 11,89
IgE RAST ΒΕΡΥΚΟΚΟ (F237) 11,89
IgE RAST ΒΡΩΜΗ ΚΟΙΝΗ (G14) 11,89
IgE RAST ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ (F2) 11,89
IgE RAST ΓΑΡΙΔΑ (F24) 11,89
IgE RAST ΓΙΑΟΥΡΤΙ (F360) 11,89
IgE RAST ΓΛΟΥΤΕΝΗ (F79) 11,89
IgE RAST ΓΛΩΣΣΑ (F180) 11,89
IgE RAST ΓΡΑΣΙΔΙ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ (G8) 11,89
IgE RAST ΓΡΑΣΙΔΙ ΜΙΓΜΑ (Gx1=G3,G4,G5,G6,G8) 11,89
IgE RAST ΓΡΑΣΙΔΙ ΜΙΓΜΑ (Gx2=G2,G5,G6,G8,G10,G17) 11,89
IgE RAST ΔΑΣΣΥΛΙΟ (ENGLISH PLANTAIN) (W9) 11,89
IgE RAST ΔΡΥΣ (T7) 11,88
IgE RAST ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΤΥΡΙ (F70) 11,89
IgE RAST ΕΛΙΑ (Τ9) 11,89
IgE RAST ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (O003) 11,89
IgE RAST ΕΠΙΘΗΛΙΟ  ΣΚΥΛΟΥ (Ε2) 11,89
IgE RAST ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΓΑΤΑΣ (Ε1) 11,89
IgE RAST ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑΣ (Ε80) 11,89
IgE RAST ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΚΟΥΝΕΛΙΟΥ (Ε82) 11,89
IgE RAST ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ (Ε71) 11,89
IgE RAST ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΧΑΜΣΤΕΡ (E84) 11,89
IgE RAST ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ (Τ18) 11,89
IgE RAST ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ (Κ84) 11,89
IgE RAST ΘΑΛΑΣΟΧΟΡΤΟ (W11) 11,89
IgE RAST ΙΤΙΑ (Τ12) 11,89
IgE RAST ΚΑΒΟΥΡΙ (F23) 11,89
IgE RAST ΚΑΖΕΙΝΗ (ΤΥΡΙΝΗ) (F78) 11,89
IgE RAST ΚΑΚΑΟ (F93) 11,89
IgE RAST ΚΑΛΑΜΑΡΙ (F258) 11,89
IgE RAST ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΛΕΥΡΟ (F8) 11,89
IgE RAST ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (F121) 11,89
IgE RAST ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (W7) 11,89
IgE RAST ΚΑΛΛΙΕΡΗΜΕΝΗ ΣΙΚΑΛΗ (G12) 11,89
IgE RAST ΚΑΜΠΙΑ (Ι73) 11,89
IgE RAST ΚΑΡΟΤΟ (F31) 11,89
IgE RAST ΚΑΡΥΔΑ (F36) 11,89
IgE RAST ΚΑΡΥΔΙ (F256) 11,89
IgE RAST ΚΑΡΥΔΙΑ (T10) 11,89
IgE RAST ΚΑΣΙΟΥΣ (F202) 11,89
IgE RAST ΚΑΣΤΑΝΟ (F299) 11,89
IgE RAST ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ (I6) 11,89
IgE RAST ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΓΑΛΑ (F300) 11,89
IgE RAST ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ,ΣΑΒΙΝΙΑ (T6) 11,89
IgE RAST ΚΕΡΑΣΙ (F242) 11,89
IgE RAST ΚΟΒΑΛΤΙΟ (Α5) 11,89
IgE RAST ΚΟΚΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (Κ83) 11,89
IgE RAST ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (F83) 11,89
IgE RAST ΚΟΥΝΟΥΠΙ (I71) 11,89
IgE RAST ΚΡΕΜΜΥΔΙ (F48) 11,89
IgE RAST ΚΡΙΘΑΛΕΥΡΟ (F6) 11,89
IgE RAST ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΣΙΜΟ (G18) 11,89
IgE RAST ΚΡΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ (F75) 11,89
IgE RAST ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (T23) 11,89
IgE RAST ΛΕΜΟΝΙ (F208) 11,89
IgE RAST ΛΕΠΙ (W15) 11,89
IgE RAST ΛΕΥΚΗ (Τ14) 11,89
IgE RAST ΛΟΛΙΟ, ΗΡΑ ΠΟΛΥΕΤΗΣ (G5) 11,89
IgE RAST ΜΑΓΙΑ (F45) 11,89
IgE RAST ΜΑΓΚΟ (F91) 11,89
IgE RAST ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ (F86) 11,89
IgE RAST ΜΑΛΛΙΝΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ (Κ20) 11,89
IgE RAST ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ (F302) 11,89
IgE RAST ΜΕΛΙ (F247) 11,89
IgE RAST ΜΕΛΙΑ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΗ (Τ15) 11,89
IgE RAST ΜΕΛΙΣΣΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗΣ (Ι1) 11,89
IgE RAST ΜΗΛΟ (F49) 11,89
IgE RAST ΜΙΓΜΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓ.ΣΠΙΤΙΟΥ(Hx2=D1,D2,H2,I6) 11,89
IgE RAST ΜΙΓΜΑ ΜΥΚΗΤΕΣ (MIXx5=Μ4,Μ11,Μ20,Μ66) 11,89
IgE RAST ΜΙΓΜΑ ΜΥΚΗΤΕΣ (Mx1=Μ1,Μ2,Μ3,Μ6) 11,89
IgE RAST ΜΙΓΜΑ ΤΥΡΙΩΝ (F81,F82,F150,F170) 11,89
IgE RAST ΜΟΣΧΑΡΙ (F27) 11,89
IgE RAST ΜΠΑΝΑΝΑ (F92) 11,89
IgE RAST ΜΠΙΖΕΛΙ (F12) 11,89
IgE RAST ΜΥΔΙ (F37) 11,89
IgE RAST ΝΤΑΛΙΑ (W23) 11,89
IgE RAST ΝΤΟΜΑΤΑ (F25) 11,89
IgE RAST ΞΗΡ.ΚΑΡ. ΜΙΓΜΑ(Fx22=F201,F202,F203,F256) 11,89
IgE RAST ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Fx1(F13,F17,F18,F20,F36) 11,89
IgE RAST ΞΥΝΙΘΡΑ, ΛΑΠΑΘΟ (W18) 11,89
IgE RAST ΟΡΟΣ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ (Ε75)  11,89
IgE RAST ΟΥΡΑ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ (E72) 11,89
IgE RAST ΠΑΠΡΙΚΑ (F218) 11,89
IgE RAST ΠΑΣΠΑΛΟΝ (G17) 11,89
IgE RAST ΠΑΤΑΤΑ (F35) 11,89
IgE RAST ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ G (C1) 11,89
IgE RAST ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ V (C2) 11,89
IgE RAST ΠΕΠΟΝΙ (F87) 11,89
IgE RAST ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (E7) 11,89
IgE RAST ΠΕΥΚΟ (Τ16) 11,89
IgE RAST ΠΛΑΤΑΝΟΣ (T11) 11,89
IgE RAST ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (F33) 11,89
IgE RAST ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΑΣΟΛΙ (F315) 11,89
IgE RAST ΠΡΟΒΕΙΟ ΤΥΡΙ (F171) 11,89
IgE RAST ΠΥΤΙΡΙΔΑ ΑΛΟΓΟΥ (E3) 11,89
IgE RAST ΠΥΤΙΡΙΔΑ ΣΚΥΛΟΥ (E5) 11,89
IgE RAST ΡΕΒΥΘΙ 11,89
IgE RAST ΡΟΔΑΚΙΝΟ (F95) 11,89
IgE RAST ΡΟΚΦΟΡ (F82) 11,89
IgE RAST ΡΥΖΙ (F9) 11,89
IgE RAST ΣΑΡΔΕΛΑ (F61) 11,89
IgE RAST ΣΕΛΙΝΟ (F85) 11,89
IgE RAST ΣΗΜΥΔΑ (T3) 11,89
IgE RAST ΣΙΚΑΛΙΣ (F5) 11,89
IgE RAST ΣΙΤΑΡΙ (F4) 11,89
IgE RAST ΣΙΤΟΣ ΗΜΕΡΟΣ (G15) 11,89
IgE RAST ΣΚΛΗΘΡΑ ΜΑΥΡΗ (T2) 11,89
IgE RAST ΣΚΟΝΗ ΜΑΛΛΙΟΥ (Κ4) 11,89
IgE RAST ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ (Η1) 11,89
IgE RAST ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ (Η2) 11,89
IgE RAST ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ (Η4) 11,89
IgE RAST ΣΚΟΡΔΟ (F47) 11,89
IgE RAST ΣΟΓΙΑ (F14) 11,89
IgE RAST ΣΟΚΟΛΑΤΑ (F52) 11,89
IgE RAST ΣΟΡΓΟΝ ΤΟ ΧΑΛΕΠΙΟΝ (G10) 11,89
IgE RAST ΣΟΥΣΑΜΙ (F10) 11,89
IgE RAST ΣΠΑΝΑΚΙ (F214) 11,89
IgE RAST ΣΠΙΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ (H3) 11,89
IgE RAST ΣΤΑΦΥΛΙ (F259) 11,89
IgE RAST ΣΤΡΕΙΔΙ (F290) 11,89
IgE RAST ΣΥΚΟ (F174) 11,89
IgE RAST ΣΥΝΘ.ΝΗΜΑΤΩΝ-ΜΙΓΜΑ (Kx1=K1,K15,K17,K25) 11,89
IgE RAST ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ (Τ1) 11,89
IgE RAST ΣΦΗΓΓΑ (I75) 11,89
IgE RAST ΣΦΗΓΓΑ ΚΙΤΡΙΝΗ (I5) 11,89
IgE RAST ΣΦΗΓΓΑ ΚΟΙΝΗ (I3) 11,89
IgE RAST ΣΦΗΓΓΑ ΛΕΥΚΟΠΡΟΣΩΠΗ (Ι2) 11,89
IgE RAST ΣΦΗΓΓΑ ΧΑΡΤΙΟΥ (I4) 11,89
IgE RAST ΤΟΝΟΣ (F40) 11,89
IgE RAST ΤΟΥΦΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ (G70) 11,89
IgE RAST ΤΡΙΛΟΒΟΣ (W3) 11,89
IgE RAST ΤΡΙΦΥΛΛΙ - TIMOTHY GRASS (G6) 11,89
IgE RAST ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ (W20) 11,89
IgE RAST ΤΥΡΙ CHEDDAR (F81) 11,89
IgE RAST ΤΥΡΙ ΕΝΤΑΜ (F150) 11,89
IgE RAST ΦΑΚΗ (F235) 11,89
IgE RAST ΦΕΣΤΟΥΚΑ,ΧΛΟΗ ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ (G4) 11,89
IgE RAST ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ (F17) 11,89
IgE RAST ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ (T4) 11,89
IgE RAST ΦΡΑΓΜΙΤΗΣ,ΚΑΛΑΜΙ (G7) 11,89
IgE RAST ΦΡΑΟΥΛΑ (F44) 11,89
IgE RAST ΦΤΕΛΙΑ (Τ8) 11,89
IgE RAST ΦΤΕΡΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ (Ε85) 11,89
IgE RAST ΦΤΕΡΑ ΠΑΠΙΑΣ (Ε86) 11,89
IgE RAST ΦΤΕΡΑ ΧΗΝΑΣ (Ε70) 11,89
IgE RAST ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ (K74) 11,89
IgE RAST ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ-ΜΙΓΜΑ (Κχ2=Κ13,Κ20,Κ73) 11,89
IgE RAST ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ (F203) 11,89
IgE RAST ΦΥΣΤΙΚΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ (F18) 11,89
IgE RAST ΧΗΜΙΚΩΝ-ΜΙΓΜΑ (Kx7=K75,K76,K77,K79) 11,89
IgE RAST ΧΗΝΟΠΟΔΙΟΝ (W10) 11,89
IgE RAST ΧΛΟΗ (G1) 11,89
IgE RAST ΧΛΟΗ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥ (G3) 11,89
IgE RAST ΧΟΙΡΙΝΟ (F26) 11,89
IgE RAST ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ (W22) 11,89
IgE RAST ΧΡΥΣΗ ΡΑΒΔΟΣ (W12) 11,89
IgE RAST ΧΤΑΠΟΔΙ (F59) 11,89
IgE RAST ΨΑΡΙΩΝ-ΜΙΓΜΑ (Fx2=F3,F24,F37,F40,F41) 11,89
IgE RASΤ ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΠΡΟΒΑΤΟΥ (Ε81) 11,89
IgE RASΤ ΟΞΙΑ (Τ5) 11,89
IGF-BP3 41,70
IgG1 23,70
IgG2 23,70
IgG3 23,70
IgG4 23,70
INFLUENZA-A (INF-A)-PCR 92,40
INFLUENZA-B (INF-B)-PCR 92,40
INHIBIN-B (ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ) 38,40
JC VIRUS (JCV)-PCR 75,90
LASER 3,52
LDH ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 10,20
LDH-ΕΝΥ 3,43
LEGIONELLA PNEUMOPHILA-PCR 75,90
LEISHMANIA-PCR 85,80
Leishmania-ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 6,90
LEPTOSPIRA SPP-PCR 75,90
LE-TEST 4,49
LH (LHRH) ΣΕ 30' 10,80
LH (LHRH) ΣΕ 60' 10,80
LH ΣΕ 0' 10,80
LKM1 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 24,60
Lp(a) 11,74
MANTOΥX 1,76
MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ 2,26
MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ (2 ΔΕΙΓΜΑΤΑ) 4,52
MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ (3 ΔΕΙΓΜΑΤΑ) 6,78
MCA 14,67
MCH 0,53
MCHC 0,53
Microsporidia-ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΩΣΗ 17,70
MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEX-PCR 75,90
MYCOBACTERIUM PARATUBERCULOSIS-PCR 75,90
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS-PCR 75,90
MYCOPLASMA GENITALIUM-PCR 90,00
MYCOPLASMA HOMINIS 5,46
MYCOPLASMA HOMINIS-PCR 90,00
MYCOPLASMA PNEUMONIAE-PCR 75,90
NEISSER 2,26
NEISSER ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ 2,26
NEISSERIA GONORRHOEAE-PCR 90,00
NORWALK VIRUS (NV)-PCR 92,40
PAI-1-PCR (4G/5G) 120,00
P-ANCA 14,67
PAPP-A 19,50
PARAINFLUENZA 1,2,3 (PARA-1,2,3)-PCR 92,40
PARVOVIRUS B19-PCR 75,90
PLASMODIUM FALCIPARUM-PCR 85,80
PNEUMOCYSTIS JIROVECII-PCR 108,00
PRO-BNP 48,00
PROTOCOL BLOOD SAMBLING 24,00
Ra-test. Ποιοτικός προσδιορισμός (Latex) 2,26
RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (RSV)-PCR 92,40
RICKETTSIA CONORI-PCR 79,20
RICKETTSIA PROWAZEKII-PCR 79,20
RICKETTSIA RICKETTSII-PCR 79,20
RIVOTRIL (ΚΛΩΝΑΖΕΠΑΜΗ) 30,60
RPR 4,05
RUBELLA VIRUS (ΕΡΥΘΡΑ)-PCR 92,40
SCC 41,20
Schistosoma-ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ 17,70
SCL-70 32,50
S-DHEA (ACTH) ΣΕ 120' 9,51
S-DHEA (ACTH) ΣΕ 180' 9,51
S-DHEA (ACTH) ΣΕ 240' 9,51
S-DHEA (ACTH) ΣΕ 60' 9,51
S-DHEA ΣΕ 0' 9,51
STRESS ECHO 189,00
STRESS ECHO (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ) 90,00
T3-T4-TSH 33,04
TEST HESS 19,50
TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ 28,11
TEST ΚΥΗΣΕΩΣ 4,17
TEST ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 6,66
TEST ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΤΡΩΝ 4,50
TEST ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΛΠΙΚΟ ΚΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟ 13,32
TNF-a 30,00
TOXOPLASMA-PCR 66,90
TPHA 6,96
TPS 33,30
TRICHOMONAS VAGINALIS-PCR 90,00
TRIPLEX ΕΓΧΡ.ΥΠΕΡ. ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΔ. ΣΩΜΑΤ. ΠΕΟΥΣ 52,82
TRIPLEX ΕΓΧΡ.ΥΠΕΡ. ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΔ. ΣΩΜΑΤ.3D-4D  109,20
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡ. ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ & ΣΠΟΝΔ. ΑΡΤ 3D-4D 125,10
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡ. ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ & ΣΠΟΝΔ. ΑΡΤΗΡΙΩΝ 73,37
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧ. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ TRV 3D-4D  125,10
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧ. ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 3D-4 125,10
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧ. ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ(TCD) 52,82
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧ. ΚΑΡΔΙΑΣ & ΑΝΙΟΥΣΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 126,19
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡ. ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 3D-4D 109,20
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡ. ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 3D-4D 109,20
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡ. ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΦΛΕΒΩΝ 3D-4D 125,10
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡ. ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 3D-4D 109,20
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡ. ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ 3D-4D  109,20
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡ. ΦΛΕΒΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 3D-4D 125,10
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡ. ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 3D-4D 125,10
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡ. ΦΛΕΒΩΝ ΟΣΧΕΟΥ 3D-4D 125,10
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦ. ΦΛΕΒΩΝ ΟΣΧΕΟΥ(ΟΡΧΕΩΝ) 52,82
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΙΟΥΣΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 52,82
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΟΡΤΗΣ 52,82
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩ 3D-4D 109,20
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 52,82
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΩ 3D-4D 109,20
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 52,82
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ 73,37
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ 3D-4D 109,20
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 52,82
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 3D-4D 109,20
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 52,82
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ 73,37
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 52,82
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 52,82
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΦΛΕΒΩΝ 73,37
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ 73,37
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ 3D-4D 109,20
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 52,82
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ 73,37
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 93,30
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΡΩΤΙΔΩΝ 73,37
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑ 3D-4D 109,20
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ 73,37
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΠΛΗΝΑΣ 73,37
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΦΛΕΒΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 73,37
TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 73,37
TRIPLEX ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 52,82
TRIPLEX ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 3D-4D  104,10
Trypanosoma-ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 6,90
TSH (TRH) ΣΕ 0' 12,38
TSH (TRH) ΣΕ 120' 12,38
TSH (TRH) ΣΕ 30' 12,38
TSH (TRH) ΣΕ 60' 12,38
TSH (TRH) ΣΕ 90' 12,38
UREAPLASMA UREALYTICUM 5,46
UREAPLASMA UREALYTICUM-PCR 90,00
VARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV, HHV-3)-PCR 75,90
VDRL 2,41
VLDL 4,75
WIDAL 2,88
YAG LASER 23,71
YERSINIA PESTIS-PCR 79,20
α1-ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ 9,51
α1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ 11,74
α1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 11,74
α1-ΟΞΙΝΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ 19,80
α2-ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ 29,10
ΑΓΓΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟ (VIP) 23,40
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΒΑΤΟΥ ΩΟΗΔΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 108,99
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 108,99
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΟ (2) ΑΓΓΕΙΩΝ 108,99
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΓΓΕΙΟΥ 108,99
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 108,99
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΒΑΤΑΛΛΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 108,99
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΓΓΕΙΩΝ 108,99
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΓΓΕΙΩΝ 108,99
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ(ΠΥΛΕΟΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΗΠΑΤΟΣ) 108,99
ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ ΙΙ 4,88
α-ΓΛΥΚΟΣΙΔΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 13,20
ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗ 30,00
ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 6,63
ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 7,63
ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 12,38
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΟΛΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 35,22
ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΙΑΣ 2,26
ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 7,50
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ  5,87
ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΟΡΟΥ 4,05
ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ 1,76
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ (ΚΛΑΣΙΚΗ) 43,17
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ 1,76
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (Κ) 1,76
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 1,76
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 1,76
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΓΩΓΗΣ 7,63
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΜΦΩ 15,26
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 15,26
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 30,52
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 15,26
ΑΚΟΥΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑ BEKESY 6,90
ΑΚΟΥΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ( ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑ ) 2,88
ΑΚΟΥΣΤ. ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕΤΑ ΦΑΡΜ. ΥΠΝ 42,67
ΑΚΡΟΣΙΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 24,60
ΑΚΤΙΝΟΓΡ. ΑΥΧΕΝ. ΜΟΙΡ.ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛΗΣ PR (ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΗ) 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΟΣ F 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΟΣ F/PR 4,88
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΟΣ PR 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΩΝ F/PR 9,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΜΦΩ STENVERS 4,88
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ F 1,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ F/PR 2,88
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ PR 1,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ F 1,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ F ΛΟΞΗ 3/4 1,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ F/PR 2,88
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ PR 1,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΠΟΔΩΝ F 1,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΠΟΔΩΝ F/PR 5,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΠΟΔΩΝ PR 1,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΠΟΔΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 1,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ F 1,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ F/PR 5,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ PR 1,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 1,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ F 1,64
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ F/PR 3,26
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ PR 1,64
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΩΝ 30 - 60 - 90 12,15
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΗΜΙΘΩΡΑΚΙΟΥ F 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝ. ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛΗΣ 3/4 ΑΡΙΣΤ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝ. ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛΗΣ 3/4 ΔΕΞΙΑ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝ.ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝ.ΣΤΗΛΗΣ PR(ΕΚΤΑΣΗ) 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝ.ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛΗΣ PR (ΚΑΜΨΗ) 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛ. ΣΤΗΛΗΣ F/PR 8,10
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛ. ΣΤΗΛΗΣ PR 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ F 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΔΙΑΣΩΜΑΤΙΚΗ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΥ F 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΥ F/PR 8,10
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΥ PR 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΝΑΘΟΥ F 1,88
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΝΑΘΟΥ F/PR 3,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΝΑΘΟΥ PR 1,88
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ F 2,26
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ F/PR 4,52
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ PR 2,26
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΝΔΥΛΙΟΣ (TUNEL) 2,26
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ F ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ F/PR 8,57
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ PR 4,52
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΝΔΥΛΙΕΣ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΗΜΙΘΩΡΑΚΙΟΥ F 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΚΟΓΧΙΚΗ 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΣ 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ F 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ F 2,26
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ F ΚΑΤ΄ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ 2,26
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ F/PR 4,52
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ PR 2,26
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΩΝ ΑΜΦΩ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΗΜΙΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΗΠΑΤΟΣ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡ/ΚΗΣ ΜΟΙΡ. ΣΠ. ΣΤΗΛ. ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡ/ΚΗΣ ΜΟΙΡ. ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛΗΣ F/PR 8,10
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡ/ΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛ. 3/4 ΑΡΙΣΤ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡ/ΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛΗΣ 3/4 ΔΕΞΙΑ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛ. ΣΤΗΛΗΣ PR 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ F 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡ. ΣΠ. ΣΤΗΛ. F/PR  8,10
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡ. ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛ. F  4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡ. ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛ. PR 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ F 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ F/PR 8,10
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ PR 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΗ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΟΡΥΦΩΝ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΛΟΞΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΛΟΞΗ ΔΕΞΙΑ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ - ΚΟΚΚΥΓΟΣ F 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ - ΚΟΚΚΥΓΟΣ F/PR 8,10
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ - ΚΟΚΚΥΓΟΣ PR 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΟΥ F 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΟΥ F/PR 8,10
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΟΥ PR 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΟΥ PR ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΗ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΩΝ F 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΩΝ F/PR 8,10
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΩΝ PR 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΛΕΙΔΟΣ F 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΗΣ 3/4 ΛΟΞΗ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΗΣ F 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΗΣ F/PR 8,10
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΗΣ PR 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΩΝ F - PR 12,15
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ F 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ F/PR 4,88
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ PR 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ ΒΑΣΕΩΣ 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗΣ 1,88
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΩΝ ΑΜΦΩ 3,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ F 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ F/PR 8,10
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΡΑΧΗΛΟΥ F/PR 8,10
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΡΑΧΗΛΟΥ PR 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΟΕΙΔΩΝ ΑΜΦΩ SCHULLER 4,88
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΩΠΟΡΙΝΙΚΗ 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ F 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ F/PR 8,10
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ PR 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΑΜΦΩ F ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 8,10
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Ν.Ο.Κ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Ν.Ο.Κ. ΛΟΞΗ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΦΡΩΝ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΤΡΗΜΑΤΩΝ 4,88
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝ.ΣΤΗΛΗΣ PR(ΕΚΤΑΣΗ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝ.ΣΤΗΛΗΣ PR(ΚΑΜΨΗ) 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛΗΣ F/PR 8,10
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛ. 3/4 ΑΡΙΣΤ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛ. 3/4 ΔΕΞΙΑ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛ. ΣΤΗΛΗΣ PR 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ F 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΑΠΛΗ 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΔΕΞΙΑ 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ F 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ F 1,64
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ F/PR 3,26
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ PR 1,64
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΩΝ F 3,28
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΩΝ F/PR 6,52
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΩΝ PR 3,28
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΩΣ F/PR 3,26
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΕΥΡΩΝ F 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΕΥΡΩΝ F/PR 8,10
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΕΥΡΩΝ ΔΕΞΙΑ & ΑΡΙΣΤΕΡΑ 8,10
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ F 1,64
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ F/PR 3,26
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ PR 1,64
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΩΝ F 3,28
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΩΝ F/PR 6,52
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΤΕΡΝΑΣ (ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ) 1,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΤΕΡΝΗΣ F 1,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΤΕΡΝΗΣ F/PR 2,88
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΤΕΡΝΗΣ PR 1,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΤΕΡΝΩΝ PR 3,52
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΩΓΩΝΟΡΙΝΙΚΗ (ΙΓΜΟΡΕΙΩΝ) 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ F 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΟΣΤΩΝ F 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣ (ΑΔΕΝ. ΕΚΒΛΑΣΤ.) PR 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ 3/4 ΛΟΞΗ 1,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ F 1,64
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ F/PR 3,26
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ F 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΕΡΝΟΥ F 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΕΡΝΟΥ PR 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ 8,80
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΑΣ F 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΑΣ F/PR 8,10
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΑΣ PR 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ F 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ F/PR 4,88
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ PR 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΩΝ 4,05
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ F 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ F/PR 4,88
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ PR 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ (ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ) 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ F 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ F & ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ PR 4,88
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ F/PR 4,88
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ PR 2,44
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΩΝ F 4,88
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΩΝ F ΣΕ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗ 4,88
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΩΝ F ΣΕ ΕΣΩ ΣΤΡΟΦΗ 4,88
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΩΝ F/PR 9,76
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΩΝ PR 4,88
ΑΚΤΙΝΟΛ. ΕΛΕΓΧ. ΟΙΣΟΦΑΓ. ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΔΩΔ/ΛΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΗ 24,65
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 7,04
ΑΛΔΟΛΑΣΗ 2,26
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΡΟΥ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ 15,29
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ 15,29
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 15,29
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ 5,02
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΥΓΡΟΥ ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΕΩΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 5,02
ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ - ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΕΣΤ (PRICK TEST) 44,10
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΟΡΟΥ 33,30
ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 2,88
ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΟΡΟΥ 5,69
ΑΜΙΝΟΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΠΡΟΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ1(PINP) 45,30
ΑΜΙΟΔΑΡΟΝΗ ΟΡΟΥ (ANGORON) 30,60
ΑΜΜΩΝΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 5,02
ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ( ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ) 383,70
ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ + P.C.R. 453,90
ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ Β' ΕΜΒΡΥΟΥ 192,30
ΑΜΟΡΦΑ ΑΛΑΤΑ 8,70
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 2,26
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΥΡΩΝ 2,26
ΑΜΥΛΑΣΗ ΥΓΡΟΥ ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΕΩΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 2,26
ΑΜΥΛΟΕΙΔΕΣ-Α ΟΡΟΥ 27,60
ΑΜΥΝΤΑΙΟ 261,60
ΑΜΥΝΤΑΙΟ - ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΙΑΤΡΟΥ 132,00
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΑΣΜΩΔΙΟΥ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ (LAVERAN) 1,76
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 1,50
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ HELICOBACTER PYLORI 45,00
ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ C1 ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ 7,16
ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ-1(PAI-1) 30,81
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ (DST) 49,54
ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΣ ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (rT3) 12,60
ΑΝΑΤΑΞΗ ΜΕΓΑΛΗ 6,63
ΑΝΑΤΑΞΗ ΜΙΚΡΗ 5,22
ΑΝΙΟΥΣΑ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑ 89,40
ΑΝΙΟΥΣΑ ΟΥΡΗΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 13,79
ΑΝΙΟΥΣΑ ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ 4,05
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Cryptosporidium-Άμεσος ανοσοφθορισμός 48,60
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Cryptosporidium-Ανοσοχρωματογραφία 34,80
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Plasmodium-Ανοσοχρωματογραφία 27,60
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΟΥΡΩΝ 20,40
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΩΝ ΟΥΡΩΝ 20,40
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΩΝ ΟΥΡΩΝ 20,40
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Ελμίνθων ή τμημάτων τους 13,80
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΝΑΒΙΝΝΟΕΙΔΩΝ ΟΥΡΩΝ 20,40
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΟΚΑΪΝΗΣ ΟΥΡΩΝ 20,40
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ y 132,00
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΟΥΡΩΝ 20,40
ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΡΟΥ 10,80
ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΥΡΩΝ  10,80
ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΡΟΥ 29,35
ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 29,35
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgA 12,38
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgD 12,38
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgE 9,51
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgG 12,38
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgM 12,38
ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛ. ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 90,00
ΑΝΤΙ-DNA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ds) 9,51
ΑΝΤΙΑΜΟΙΒΑΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (AMOEBA HISTOLYTICA) 27,60
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ 6,63
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ (1) 6,63
ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG-(AGA) 29,10
ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgΑ-(AGA) 29,10
ΑΝΤΙΓΟΝΑ  ΕΡΠΗΤΑ Ι  27,60
ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ (C.TRACHOMATIS) 11,89
ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΕΡΠΗΤΑ ΙΙ 27,60
ΑΝΤΙΓΟΝΟ HLA B27 18,99
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΓΙΑ LEGIONELLA PNEUMOPHILA 24,60
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟ 25,20
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΣΤΑ ΟΥΡΑ (C.TRACHOMATIS) 11,89
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΠΕΡΜΑ (C.TRACHOMATIS) 11,89
ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ADH) 44,02
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 8,70
ΑΝΤΙΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ  104,40
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ-ΙΙΙ 3,67
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ-ΙΙΙ (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) 13,21
ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (RIA) 14,67
ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ-(ANTI-TG)  6,22
ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA 10,57
ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG 10,57
ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM 10,57
ΑΝΤΙΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG 9,51
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ ΑΥΤΟΑΝ.ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ(ANTI-TPO)(RIA) 14,67
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣ.ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ-(ANTI-TPO) 17,61
ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ-(ΑΜΑ) 7,16
ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΟΓΡΑΜΜΑ 17,70
ΑΝΤΙΝΗΣΙΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG 33,30
ΑΝΤΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ 44,02
ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 73,37
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ (PTT-LA) 21,60
ΑΝΤΙ-ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ANA) 9,51
ΑΝΤΙ-ΡΙΒΟΣΩΜΙΑΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ p IgG 19,80
ΑΝΤΙΣ. ΚΙΤΡΟΥΛ. ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ IgG (ΑΝΤΙ-CCP) 55,50
ΑΝΤΙΣ.COXIELLA BURNETII IgG (Αντιγόνο φάσεως Ι&ΙΙ) 41,70
ΑΝΤΙΣ.COXIELLA BURNETII IgM (Αντιγόνο φάσεως Ι&ΙΙ) 41,70
ΑΝΤΙΣ.ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΣΙΑΛΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ(ASGP-R) 22,20
ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΟΡΟΥ 30,60
ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤ.ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 30,60
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 10,56
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ 2,88
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΙΝΗ-C (APC-R,FACTOR LEIDEN) 36,60
ΑΝΤΙΣΩΜ. ΕΝΑΝΤΙ ΙΩΝ Echo (ΤΥΠΩΝ Ε4,Ε6,Ε11,Ε30) IgG 30,00
ΑΝΤΙΣΩΜ. ΕΝΑΝΤΙ ΙΩΝ Echo (ΤΥΠΩΝ Ε4,Ε6,Ε11,Ε30) IgΜ 30,00
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA HENSELAE IgG 41,70
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA HENSELAE IgM 41,70
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA QUINTANA IgG 41,70
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA QUINTANA IgM 41,70
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CMV IgG 10,98
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CMV IgM 10,98
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE IgG (Α&Β) 61,20
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE IgM (Α&Β) 61,20
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ENA   38,04
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgG 8,80
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgM 8,80
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IgG 6,22
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IgM  6,22
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBATER PYLORI IgA 6,22
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HIV 1/2 9,51
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HTLV-1 58,20
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HTLV-2 58,20
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVOVIRUS Β19 IgG 27,60
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVOVIRUS Β19 IgM 27,60
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETTSIA CONORI  IgG 38,40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETTSIA CONORI IgM 38,40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETTSIA RICKETTSII IgG 38,40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETTSIA RICKETTSII IgM 34,80
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETTSIA TYPHI  IgG 38,40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETTSIA TYPHI IgM 38,40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RS ΙΟΥ (RSV) IgG 30,00
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RS ΙΟΥ (RSV) IgM 30,00
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TOXOPLASMA GONDII IgA 6,22
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TOXOPLASMA GONDII IgG 6,22
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TOXOPLASMA GONDII IgM 6,22
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TREPONEMA PALLIDUM IgG 17,70
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TREPONEMA PALLIDUM IgM 17,70
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ UREAPLASMA UREALYTICUM IgG 5,46
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ UREAPLASMA UREALYTICUM IgM 5,46
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ YERSINIA IgA 44,10
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ YERSINIA IgG 48,60
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ IgG 41,70
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ IgM 41,70
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ ΟΛΙΚΑ 18,00
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ IgG 7,16
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ IgM 7,16
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ IgG (VZV) 7,16
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ IgM (VZV) 7,16
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ IgG-(Β2 GPI) 27,60
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ IgΑ-(Β2 GPI) 27,60
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ IgΜ-(Β2 GPI) 27,60
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ASPERGILLUS 24,60
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ BORRELIA BURGDORFERI (LYME) IgG 27,60
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ BORRELIA BURGDORFERI (LYME) IgM 27,60
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ BRUCELLA MELITENSIS 4,75
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ Candida 24,60
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ CHLAMYDIA PSITTACI IgG 24,00
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ CHLAMYDIA PSITTACI IgΜ 24,00
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LEGIONELLA ΟΛΙΚΑ (IgG+IgM) 31,50
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LEISHMANIA 31,50
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LEISHMANIA INFANTUM  59,10
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LEPTOSPIRA  IgM 27,00
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LEPTOSPIRA IgG 27,00
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ PLASMODIUM FALCIPARUM 55,50
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ TAENIA SOLIUM  38,40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ TOXOCARA  38,40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ TRICHINELLA SPIRALIS 38,40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ TRICHOSPORON 24,60
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgG 4,75
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgM 4,75
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΤΗ (BORDETELLA PERTUSSIS) IgG 25,20
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΤΗ (BORDETELLA PERTUSSIS) IgM 25,20
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ 5,46
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΕΤΑΝΟ (ΟΛΙΚΑ) 25,20
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ (C.TRACHOMATIS ) IgM 11,89
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ (C.TRACHOMATIS) IgA 11,89
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ (C.TRACHOMATIS) IgG 11,89
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgA 24,00
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgG 24,00
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgM 22,80
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΡΙΠΠΗΣ Α IgG 30,00
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ (ΤΟΞΙΝΗ) IgG  26,40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ IgG (GBM) 17,70
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΜΥΣΙΟΥ IgA 47,40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΜΥΣΙΟΥ IgG 15,90
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ IgG 45,30
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ IgΑ 45,30
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΟΛΙΟΙΩΝ 1,2 και 3 49,20
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΩΝ 9,51
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ 43,20
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ IgG 22,80
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ IgM 22,80
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ IgG 20,70
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ IgM 20,70
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ IgG(ΠΑΡΑΓ. CASTLE) 21,30
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι ( IgG,IgM) 8,80
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι IgG 9,51
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι IgM 9,51
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι,ΙΙ IgM 9,51
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ ΙΙ (IgG,IgM) 8,80
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ ΙΙ IgG 9,51
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ ΙΙ IgM 9,51
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgG 7,16
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgM 7,16
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ 6,96
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΟΛΙΚΑ - R.I.B.A. 2 78,90
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΟΛΙΚΑ (ΑΝΤΙ-HCV) 9,51
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ δ (ANTI-HDV) 9,51
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ δ-IgM (ANTI-HDV IgM) 9,51
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΛΑΡΑΣ IgG 24,60
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΛΑΡΑΣ IgM 24,60
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ IgG 27,60
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ-(ASMA) 7,16
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ HOMINIS IgG 5,46
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ HOMINIS IgM 5,46
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠNEΥΜΟΝΙΑΣ IgG 7,16
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgM 7,16
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ IgG 26,40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ IgM 26,40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗΣ IgG (ARA) 20,70
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗΣ IgΑ 18,90
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑTΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗΣ IgΑ 20,40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ IgG 17,70
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ IgM 17,70
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IgG 22,80
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IgM 22,80
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgG 17,70
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgΜ 17,70
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗΣ IgG 20,40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗΣ IgΜ 20,40
ΑΝΤΙ-ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ-(APCA) 6,22
ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ-(APA) 46,50
ΑΝΤΙΩΟΘΗΚΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 31,50
ΑΞΟΝ. ΑΓΓΕΙΟΓΡ. ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ & ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 312,60
ΑΞΟΝΙΚΗ  ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 198,60
ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ 198,60
ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 198,60
ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 264,60
ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑ.-ΚΟΙΛ. ΑΟΡΤΗΣ-ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 297,60
ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ 297,60
ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 189,00
ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 180,00
ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 297,60
ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ 198,60
ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ 213,33
ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ 297,60
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡ. ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ & ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ 3D 142,22
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (DENTAL) 136,80
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ H.R. ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ H.R. ΘΩΡΑΚΟΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ H.R. ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ (DENTAL) 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΔΕΞΙΑ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 142,22
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝ.ΣΤΗΛΗΣ 3D 142,22
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛΗΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ & ΚΝΗΜΗΣ 3D 163,80
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ ΑΜΦΩ 142,22
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛΗΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ - ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΓΝΥΑΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΙΡΑΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΟΥ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΩΝ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΔΕΞΙΑ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 142,22
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΗΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΚΚΥΓΟΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 142,22
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ - ΙΣΧΙΩΝ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ ΑΜΦΩ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΛΙΘΟΕΙΔΩΝ ΟΣΤΩΝ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΦΥΣΕΩΝ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΑΜΦΩ 142,22
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΦΡΩΝ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΗΠΑΤΟΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛΗΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΩΤΙΔΩΝ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ 3D 163,80
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 3D 194,70
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΤΕΡΝΗΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΦΥΣΕΩΣ 71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ  71,11
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ 3D 71,11
ΑΠΛΗ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 4,14
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 5,70
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ CIII (APO CIII) 24,60
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Α1 (APO A1) 4,75
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ ΑΙΙ (APO AII) 4,75
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β (APO B) 4,75
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β100 (APOB100) 21,30
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Ε (ΑΡΟ Ε) 24,60
ΑΠΤΟΣΦΑΡΙΝΕΣ 3,43
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΣ 31,68
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ (Ca++) 4,05
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ ΟΡΟΥ 4,05
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 4,05
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ 4,05
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΥΓΡΟΥ ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΕΩΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 4,05
ΑΣΒΕΣΤΙΟ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 15,00
ΑΣΒΕΣΤΙΟ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 15,00
ΑΣΒΕΣΤΙΟ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ 15,00
ΑΣΒΕΣΤΙΟ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ 15,00
Α-ΤΕΣΤ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ (10η-13η ΕΒΔΟΜΑΔΑ) 120,00
Α-ΤΕΣΤ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ (10η-13η ΕΒΔΟΜΑΔΑ) 70,50
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH) 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GHRH) ΣΕ 0' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GHRH) ΣΕ 120' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GHRH) ΣΕ 30' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GHRH) ΣΕ 45' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GHRH) ΣΕ 60' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (L-DOPA) ΣΕ 0' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (L-DOPA) ΣΕ 120' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (L-DOPA) ΣΕ 180' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (L-DOPA) ΣΕ 30' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (L-DOPA) ΣΕ 60' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (L-DOPA) ΣΕ 90' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ) ΣΕ 120' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ) ΣΕ 150' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ) ΣΕ 180' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ) ΣΕ 6' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ) ΣΕ 60' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ) ΣΕ 90' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ΚΛΩΝΙΔΙΝΗ) ΣΕ 0' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ΚΛΩΝΙΔΙΝΗ) ΣΕ 120' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ΚΛΩΝΙΔΙΝΗ) ΣΕ 180' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ΚΛΩΝΙΔΙΝΗ) ΣΕ 240' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ΚΛΩΝΙΔΙΝΗ) ΣΕ 60' 12,38
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ ΣΕ 0' 12,38
ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ(ΑΝΤΙ-ΜΡΟ) 36,90
ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ 3 (ANTI-PR3) 36,90
ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 6,22
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  115,80
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ 9,51
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΑΛΑΖΙΟΥ 9,51
α-ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (a-FP) 12,38
α-ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΙΝΗ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 12,38
β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ (Β2Μ) 11,74
β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 11,74
β-FIBRINOGEN-PCR (-455G>A) 120,00
ΒΑNIΛΟΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ (VMA) 12,38
ΒΑΛΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 108,99
ΒΑΛΠΡΟΙΚΟ ΟΞΥ  9,51
ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ 32,10
ΒΑΡΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΣ ΑΠΛΟΣ 24,65
ΒΑΡΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ 35,22
ΒΑΣΕΟΦΙΛΟΣ ΣΤΙΞΗ 3,35
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 116,70
ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ (2) 10,22
ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ (A-SCAN) 5,11
ΒΙΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΣΗ 35,40
ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 12,00
ΒΙΟΨΙΑ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ (ΠΡΟΓ. ΕΛΕΓΧΟΣ) 417,30
ΒΙΟΨΙΑ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ Β' ΕΜΒΡΥΟΥ (ΠΡΟΓ. ΕΛΕΓΧΟΣ) 208,50
ΒΙΟΨΙΑ ΥΠΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 136,80
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 7,16
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α 7,16
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1 7,16
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 7,16
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 7,16
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 7,16
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε 4,75
ΒΛΕΝΝΗ 8,70
ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 6,63
ΒΡΟΓΧΟΕΓΧΥΣΗ 4,05
ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ 8,01
ΒΡΟΓΧΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 10,86
ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ 27,60
β-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ (β-HCG) 12,38
γ-GT 5,02
ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΓΕΝΑΣΗ (LDH) 4,75
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ 8,80
ΓΑΣΤΡΙΝΗ 12,38
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 2,88
ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 7,04
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ  1,76
ΓΕΝΤΑΜΙΚΙΝΗ 9,51
ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ 31,50
ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c) 7,16
ΓΝΑΘΟΓΡΑΦΙΑ 3,05
ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΡΚ. ΜΑΣΤΟΥ brca1&brca2- PCR-Sequencing  1.080,00
ΓΥΨΟΣ SARMIENTO ΓΟΝΑΤΟΣ 46,80
ΓΥΨΟΣ SARMIENTO ΩΜΟΥ 41,10
ΓΥΨΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΟΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ 43,20
ΓΥΨΟΣ ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΗΣ (Α) 46,80
ΓΥΨΟΣ ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ (α)  43,20
ΓΥΨΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ (Α) 48,30
ΓΥΨΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ (α)  43,80
ΓΥΨΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ (Α)  53,70
ΓΥΨΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ (α)  48,30
ΓΥΨΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ  40,20
ΓΥΨΟΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ 40,20
ΓΩΝΙΟΣΚΟΠΙΑ 3,52
Δ4 ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΕΝΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 2,26
Δ4 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗ 23,48
Δ4 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗ (ACTH) ΣΕ 120' 23,48
Δ4 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗ (ACTH) ΣΕ 180' 23,48
Δ4 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗ (ACTH) ΣΕ 240' 23,48
Δ4 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗ (ACTH) ΣΕ 60' 23,48
Δ4 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗ ΣΕ 0' 23,48
ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β 45,96
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ (FTI) 28,50
ΔΕΞΙΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ 105,65
ΔΕΟΞΥΠΥΡΙΔΙΝΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (D-PYRILLINKS,DPD) 41,70
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ(COMPLEX PSA) 24,60
ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHEA) 9,51
ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 1,76
ΔΙΑΛΥΤΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ (SLA-LP) 23,40
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΟΘΙΗΝΟΣ & ΑΠΟΣΤ. ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ  12,60
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (1) 5,22
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (2) 10,44
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (3) 15,66
ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΕΝΤΕΡΟΥ 21,13
ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 21,13
ΔΙΓΙΤΟΞΙΝΗ 14,67
ΔΙΓΟΞΙΝΗ (ΛΑΝΑΤΟΞΙΝΗ) 14,67
ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 3,05
ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 1,50
ΔΙΝΟΛΟΥΤΡΟ 1,29
ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ 12,60
ΔΙΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHT) 16,46
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 17-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ ME ACTH 147,55
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ LHRH (FSH ΣΕ 0',30') 21,60
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ LHRH (FSH ΣΕ 0',30',60') 32,40
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ LHRH (FSH,LH ΣΕ 0',30') 40,32
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ LHRH (FSH,LH ΣΕ 0',30',60') 40,32
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ LHRH (LH ΣΕ 0',30') 21,60
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ LHRH (LH ΣΕ 0',30',60') 32,40
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ S-DHEA ΜΕ ACTH  47,55
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ TRH, TSH ΣΕ 0',30' 23,71
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ TRH, TSH ΣΕ 0',30',60' 23,71
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ TRH, ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ ΣΕ 0',30' 12,38
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ TRH,ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ ΣΕ 0',30,60' 37,14
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗΣ ΜΕ ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ ΣΕ 0',6' 74,31
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΜΕ GHRH 41,03
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΜΕ L-DOPA 74,31
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΜΕ ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ 74,31
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΜΕ ΚΛΩΝΙΔΙΝΗ 61,90
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ,ΜΕΤΑ ΚΟΠΩΣΗ 30,90
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΛΥΚΑΓΟΝΗΣ ΓΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ 74,31
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Δ4 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗΣ ΜΕ ACTH 117,40
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ 40,20
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ ΜΕ ACTH 49,54
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΕ ACTH 398,70
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ ΜΕ ACTH 82,30
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΞΙΝΗΣ ΑΙΜΟΛΥΣΗΣ (Ham-test) 10,20
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ Ι-131 17,37
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ-C (IGF-1) ΜΕΤΑ ΚΟΠΩΣΗ 83,40
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗΣ-C (IGF-1) ΜΕ GHRH 132,06
ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (PRA)-ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ 62,40
ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ(PRA)-ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ 62,40
ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΗΣΗ 52,82
ΕΓΓΡΑΦΗ CD 7,20
ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΣΕΤΑΣ 14,40
ΕΓΧΥΣΗ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗΣ 2,88
ΕΘΟΣΟΥΞAΜΙΔΗ 9,51
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 8,70
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (TOTAL PSA) 41,91
ΕΙΣΠΝΟΕΣ Β2 ΔΙΕΓΕΡΤΗ 2,26
ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 108,99
ΕΛ.β-ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ ΧΟΡΙΑΚΗΣ ΓΟΝΑΔOΤΡ. (FREE β-HCG) 7,16
ΕΛΑΦΡΙΕΣ Κ(κάππα) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ (ΠΟΣΟΤ.ΠΡΟΣΔ.) 15,00
ΕΛΑΦΡΙΕΣ Κ(κάππα) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 13,20
ΕΛΑΦΡΙΕΣ Λ(λάμδα) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ (ΠΟΣΟΤ.ΠΡΟΣΔ.) 15,00
ΕΛΑΦΡΙΕΣ Λ(λάμδα) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 13,20
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 94,50
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΥΘΟΥ GOLDMAN 7,04
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕ ΒΑΡΙΟΥΧΟ ΓΕΥΜΑ 75,30
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΙΣΘ. ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ ΜΕ ΤΑΛΑΝΤ. ΕΔΡ.(Ψ.Θ.Δ.) 56,87
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 28,50
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗ ΛΥΧΝΙΑ 3,52
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ Κ(κάππα) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ (ΠΟΣΟΤ.ΠΡΟΣΔ.) 15,00
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ Λ(λάμδα) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ (ΠΟΣΟΤ.ΠΡΟΣΔ.) 15,00
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ (FT4) 20,54
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ (FT4) (RIA) 20,54
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 24,94
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ 12,38
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ 26,41
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (FT3) 20,54
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (FT3) (RIA) 20,54
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗ-S ΑΝΤΙΓΟΝΟ 32,10
ΕΛΕΥΘΕΡΟ & ΟΛΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA) 105,00
ΕΛΕΥΘΕΡΟ PSA (F-PSA) 20,70
ΕΛΞΕΙΣ 1,58
ΕΛΞΗ ΥΠΕΡΩΑΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΡΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ 2,88
ΕΜΒΟΛΙΟ APCA 190,76
ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 108,99
ΕΜΜΕΣΗ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗ  2,88
ΕΜΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 2,88
ΕΜΜΕΣΟΣ COOMBS ΓΙΑ BRUCELLA MELIT.-(WRIGHT-COOMBS) 5,46
ΕΜΦΥΣΗΣΕΙΣ ΕΥΣΤΑΧΙΑΝΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ 12,60
ΕΝΑ-La-SS-B 9,51
ΕΝΑ-RNP 9,51
ΕΝΑ-Ro-SS-A 9,51
ΕΝΑ-SM 9,51
ΕΝΔΟΑΡΤΗΡ. ΕΚΛΕΚΤ. ΨΗΦ. ΑΓΓΕΙΟΓΡ. ΔΕΞΙΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ 158,47
ΕΝΔΟΑΡΤΗΡ. ΕΚΛΕΚΤ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡ. ΑΡΙΣΤ. ΑΝΩ Α  158,47
ΕΝΔΟΑΡΤΗΡ. ΕΚΛΕΚΤ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡ. ΗΠΑΤΟΣ  158,47
ΕΝΔΟΑΡΤΗΡ. ΕΚΛΕΚΤ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡ. ΛΕΚΑΝΗΣ 211,30
ΕΝΔΟΑΡΤΗΡ. ΕΚΛΕΚΤ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡ. ΝΕΦΡΩΝ 158,47
ΕΝΔΟΑΡΤΗΡ. ΕΚΛΕΚΤ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡ. ΣΠΛΗΝΟΣ 158,47
ΕΝΔΟΑΡΤΗΡ. ΕΚΛΕΚΤ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΓΕΙΟΓΡ. ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 211,30
ΕΝΔΟΑΡΤΗΡ. ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΨΗΦ. ΑΓΓΕΙΟΓΡ. ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ 158,47
ΕΝΔΟΑΡΤΗΡ. ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΨΗΦ. ΑΓΓΕΙΟΓΡ. ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 158,47
ΕΝΔΟΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΛΕΚΤ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡ. ΤΡΑΧΗΛΟΥ 211,30
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 78,90
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 45,30
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 29,35
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 35,22
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥΠΟΔΟΣ 23,48
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΣΗ ΡΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ (ΑΠΛΗ) 9,60
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑ 22,07
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΨΗΦ. ΑΓΓΕΙΟΓΡ. ΑΟΡΤΗΣ 47,54
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΨΗΦ. ΑΓΓΕΙΟΓΡ. ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ-ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ 79,24
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΨΗΦ. ΑΓΓΕΙΟΓΡ. ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 79,24
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΨΗΦ. ΑΓΓΕΙΟΓΡ. ΝΕΦΡΩΝ 47,54
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΨΗΦ. ΑΓΓΕΙΟΓΡ. ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 63,39
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ 79,24
ΕΝΕΡΓΟΠ. ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (a-PTT) 3,43
ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΓΕΝΘΥΝΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 8,01
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΛΛΟΤΡ. ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΞΩΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ  12,60
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΒΥΣΜΑΤΟΣ 2,88
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΒΥΣΜΑΤΟΣ ΑΜΦΩ ( ΠΛΥΣΗ ) 4,52
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΡΙΝΟΛΙΘΟΥ ΔΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 25,20
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ 81,30
ΕΞΕΤΑΣΗ B.KOCH-PCR 72,90
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΔΙΑ ΤΟΝΟΔΟΤΩΝ 2,26
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ  2,26
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 4,52
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ (ΑΜΕΣΗ) 4,52
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΞΥΟΥΡΟΥΣ 4,52
ΕΞΕΤΑΣΗ ΞΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ 4,52
ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ 4,52
ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ B.KOCH 4,52
ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΙΓΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΥ  145,80
ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΠΙΣΘ.ΛΑΒΥΡ.ΔΙΑΤΑΛ.ΕΔΡΑΝ.ΘΕΡΜΟΨΥΧ. 59,10
ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ 4,52
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ (ΑΜΕΣΗ) 4,52
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ ΓΙΑ B.KOCH 4,52
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 4,52
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 3,76
ΕΞΟΦΘΑΛΜΟΜΕΤΡΗΣΗ 13,80
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 724,93
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΗΨΗ 13,80
ΕΠΑΝΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ 52,82
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 1 FILM 7,20
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 2 FILMS 14,40
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 3 FILMS 21,60
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 4 FILMS 29,10
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 FILM 8,10
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 2 FILMS 16,80
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 FILMS 24,60
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 4 FILMS 33,00
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 5 FILMS 40,50
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 6 FILMS 48,90
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 7 FILMS 56,70
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 FILM 8,10
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 10 FILMS 81,90
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 11 FILMS 90,30
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 12 FILMS 98,10
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 2 FILMS 16,80
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 FILMS 24,60
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 4 FILMS 33,00
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 5 FILMS 41,40
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 6 FILMS 48,90
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 7 FILMS 57,60
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 8 FILMS 66,30
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 9 FILMS 73,80
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 54,00
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ 48,00
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 68,40
ΕΠΙΘΗΛΙΑ (κοπ) 8,70
ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΙΝΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΣ - ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΣ 12,60
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (HBsAg) 9,51
ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ 2,26
ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ (κοπ) 8,70
ΕΡΥΘΡΟΒΛΑΣΤΕΣ 1,35
ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ (ΗΒΗ) 3,43
ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ  7,16
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΤΑΞΗ 71,11
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗ ΡΙΝΟΣ 12,60
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ 6,63
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 35,22
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΛΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦ. ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 41,85
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 228,90
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ ΦΟΡΗΤΟ 62,70
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ-ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 35,22
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 1,29
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ 4,05
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝ ΗΡΕΜΙΑ 4,05
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ 12,38
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ 4,05
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ/ΕΞΕΤΑΣΗ 4,05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΟΡΟΥ (Na,K,Cl) 13,29
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΕΙΣ 1,88
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ 8,63
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 34,51
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 17,26
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΤΑ - ΚΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 47,78
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΤΑ - ΚΤΑ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ 23,89
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΤΑ - ΚΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΚΡΩΝ 95,56
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 17,26
ΗΛΕΚΤΡΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΗΜΑ 56,87
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ 11,89
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ+ΣΙΔΗΡΟΣ(Fe) 11,89
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ 10,68
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 11,74
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ (%) 8,80
ΗΠΑΤΙΚΑ ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ (Η/Φ) 12,33
ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ 7,20
ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ ΠΤΥΕΛΩΝ 2,88
ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 2,88
ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (S-DHEA) 9,51
ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (S-DHEA) (RIA) 9,51
ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ 7,16
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ 8,28
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 52,50
ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 1,29
ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΥΠΟΔΟΣ 23,48
ΘΥΡΕΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ (TBG) 7,16
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (TSI) 14,67
ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 11,89
ΘΥΡΕΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH) (RIA) 12,38
ΘΥΡΕΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH-3G) 12,38
ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (Τ4) 8,28
ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (Τ4) (RIA) 8,28
ΙΛΙΓΓΟΣ ΘΕΣΕΩΣ 42,67
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ  12,38
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟ 12,38
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΜΕΤΑ 1 ΩΡΑ ΦΑΓΗΤΟ 12,38
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΠΡΟ & 2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΓΕΥΜΑ 24,76
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΠΡΟ & ΜΕΤΑ 1 ΩΡΑ ΦΑΓΗΤΟ 24,76
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ 0' 12,38
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ 120' 12,38
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ 150' 12,38
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ 180' 12,38
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ 240' 12,38
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ 30' 12,38
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ 60' 12,38
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ 90' 12,38
ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-6 (HUMAN IL-6) 28,50
ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ  1,06
ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 13,21
ΙΟΣ ΓΡΙΠΗΣ Α&Β (ΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΡΙΝΟ/ΦΑΡΥΓ. ΕΠΙΧΡ.) 30,00
ΙΟΣ Η1Ν1 ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ (ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ)-PCR 78,00
ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ LDH 26,40
ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ (Η/Φ) 24,65
ΙΣΤΑΜΙΝΗ 18,60
ΙΣΤΟΛ. ΕΞ. ΚΥΣΤΗΣ ΔΕΞΙΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 21,13
ΙΣΤΟΛ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΒΙΟΨΙΩΝ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΒΕΛΟΝΑ(FNA) 40,50
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ - ΜΗΤΡΑΣ 43,50
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΒΙΟΨΙΩΝ 21,13
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΒΙΟΨΙΩΝ (2) 21,13
ΙΣΤΟΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (TPA) 45,08
ΚΑΔΜΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ 31,68
ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ  6,63
ΚΑΘΑΡΣΗ ΟΥΡΙΑΣ 2,26
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ) 1,76
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΕΥΣΤΑΧΙΑΝΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ 12,60
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΕΥΣΤΑΧΙΑΝΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ 12,60
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 9,51
ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ) 5,22
ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 16ΩΡΟΥ 5,22
ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 5,22
ΚΑΛΙΟ ΥΓΡΟΥ ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΕΩΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ Brucella spp. 20,70
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ Francisella tularensis 20,70
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ Legionella pneumophila 20,70
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ Mycobacterium avium complex 20,70
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΕΡΟΒΙΑ) 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ) 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΥ 8,10
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ 10,45
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑ 33,60
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ (ΑΕΡΟΒΙΑ) 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ) 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜ. ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ 10,45
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ CAMPYLOBACTER JEJUNI 4,75
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ YERSINIA 4,75
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΕΠΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΟΧΕΙΩΝ (ΑΕΡΟΒΙΑ,ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ) 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ B.KOCH 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ B.KOCH 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 5,46
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 5,46
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ ΓΙΑ B.KOCH 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ 33,60
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΟΥ 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ (ΑΕΡΟΒΙΑ) 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ) 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (ΑΕΡΟΒΙΑ) 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ) 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΟΥΡΕΑΠΛΑΣΜΑ 5,46
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 5,46
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 10,45
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΙΧΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ 6,95
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ) 5,22
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ (ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ) 5,22
ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ 11,89
ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ ΣΕ 0' 11,89
ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ ΣΕ 30' 11,89
ΚΑΜΠΥΛΗ C-ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ (0'-120') 66,56
ΚΑΜΠΥΛΗ C-ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ (0'-180') 66,56
ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ(0'-120') 61,90
ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ(0'-180') 99,04
ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΟΗΣ - ΟΓΚΟΥ 10,56
ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΜΕ ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ 5,22
ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ(0'-120') 5,22
ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ(0'-180') 5,22
ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ (CBZ) 9,51
ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ (N.S.T.) 30,00
ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΟΡΟΥ 24,60
ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 24,60
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 24,71
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 72,00
ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 7,63
ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 7,63
ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 7,63
ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΙΑ 7,04
ΚΕΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 8,70
ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΩΝ 2,08
ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ 1,41
ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑ ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΞΕΩΣ (1) 2,08
ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑ ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΞΕΩΣ (2) 2,08
ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑ ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΞΕΩΣ (3) 2,08
ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 1,41
ΚΙΝΗΣΙΟΜΑΛΑΞΕΙΣ 2,08
ΚΙΝΗΤΙΚΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 30,52
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΓΩΓΗΣ 7,63
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 15,26
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 30,52
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 15,26
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 15,26
ΚΙΝΙΔΙΝΗ 7,16
ΚΙΤΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 12,00
ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 8,10
ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ 69,90
ΚΟΠΡΟΠΟΡΦΥΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 8,63
ΚΟΠΩΣΗ,ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH) ΣΕ 0' 12,38
ΚΟΠΩΣΗ,ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ ΣΕ 20' 12,38
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (ACTH) ΣΕ 120' 12,38
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (ACTH) ΣΕ 180' 12,38
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (ACTH) ΣΕ 240' 12,38
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (ACTH) ΣΕ 30' 12,38
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (ACTH) ΣΕ 60' 12,38
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ) ΣΕ 120' 12,38
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ) ΣΕ 150' 12,38
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ) ΣΕ 180' 12,38
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ) ΣΕ 60' 12,38
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ) ΣΕ 90' 12,38
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ) 16:00 μ.μ.(ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ) 12,38
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ) 23:00 μ.μ.(ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ) 12,38
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ) 8:00 π.μ. (ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ) 12,38
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ 23:00 μ.μ. (ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ) 12,38
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΡΟΥ 12,38
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΡΟΥ 7:00 μ.μ. 12,38
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΡΟΥ 8:00 π.μ.  12,38
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΣΕ 0' 12,38
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ 4,05
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ  4,05
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 16ΩΡΟΥ 4,05
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 4,05
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ 6,63
ΚΡΥΟΣΦΑΡΙΝΕΣ 1,50
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ 9,60
ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ 9,51
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΑΝΟΣΟΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ (CIC) 29,10
ΚΥΛΙΝΔΡΟΕΙΔΗ ΒΛΕΝΝΗΣ 8,70
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΙ (κοπ) 8,70
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ (κοπ) 8,70
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΗΡΩΔΕΙΣ (κοπ) 8,70
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΟΚΚΩΔΕΙΣ (κοπ) 8,70
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΥΑΛΟΚΟΚΚΩΔΕΙΣ (κοπ) 8,70
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΥΑΛΩΔΕΙΣ (κοπ) 8,70
ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑ 2,44
ΚΥΣΤΕΟΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑ 9,51
ΚΥΣΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ  13,80
ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ 4,05
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΣΚΗΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 8,28
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 6,66
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΛΕΝΟΓΟΝΩΝ ΛΑΡΥΓΓΑ 6,66
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΛΕΝΟΓΟΝΩΝ ΣΤΟΜΑΤ.ΚΟΙΛΟΤΗΤ. 6,66
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΛΕΝΟΓΟΝΩΝ ΦΑΡΥΓ. ΚΟΙΛΟΤΗΤ. 6,66
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΕΚΠΛΥΣΜΑΤΟΣ 8,28
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 8,28
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 8,28
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ 8,28
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ 6,66
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ 8,28
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 13,32
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ 8,01
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ (2 ΔΕΙΓΜΑΤΑ) 50,70
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ (3 ΔΕΙΓΜΑΤΑ) 73,80
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 8,28
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 8,28
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 8,28
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 8,28
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ 8,28
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ ( 2 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ) 50,70
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ ( 3 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ) 73,80
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΩΣ 13,32
ΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 7,45
ΛΑΜΟΤΡΙΓΙΝΗ 19,80
ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ 12,60
ΛΕΠΤΙΝΗ 30,00
ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 1,47
ΛΕΥΚΩΜΑ 8,70
ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 5,22
ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΝΥ 5,22
ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ  5,22
ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ (ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ) 9,27
ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 16ΩΡΟΥ 5,22
ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 5,22
ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ 5,22
ΛΕΥΚΩΜΑ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ) 13,32
ΛΕΥΚΩΜΑTA BENCE-JONES 2,26
ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 27,00
ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 5,22
ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ ΟΡΟΥ 5,22
ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ Ε.Ν.Υ. 8,66
ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ  8,66
ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 12ΩΡΟΥ 8,66
ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 8,66
ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 8ΩΡΟΥ 8,66
ΛΗΨΗ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 183,60
ΛΗΨΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 14,67
ΛΗΨΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 14,67
ΛΗΨΗ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ 14,67
ΛΗΨΗ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΑ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ 14,67
ΛΗΨΗ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 14,67
ΛΗΨΗ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΘΟΥ 14,67
ΛΗΨΗ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΑ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 14,67
ΛΗΨΗ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 14,67
ΛΗΨΗ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΑ ΠΥΛΩΡΙΚΟΥ ΑΝΤΡΟΥ 14,67
ΛΗΨΗ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 14,67
ΛΗΨΗ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 14,67
ΛΗΨΗ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΑ ΤΥΦΛΟΥ 14,67
ΛΗΨΗ ΡΕΝΙΝΗΣ (ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗ ΦΛΕΒΑ,ΑΡ+ΔΕΞ. ΝΕΦΡΙΚΗ) 140,87
ΛΙΔΟΚΑΙΝΗ 7,16
ΛΙΘΙΟ 4,49
ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ LASER 175,20
ΛΙΠΑΣΗ ΟΡΟΥ 2,26
ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (1) 34,80
ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (2) 38,40
ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ (BODY COMPOSITION) 21,60
ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ (ΔΕΥΤΕΡΗ) 60,00
ΛΥΣΟΖΥΜΗ ΟΡΟΥ 10,80
ΜΑΓΝ. ΤΟΜΟΓΡ. ΛΙΘΟΕΙΔΩΝ-ΕΣΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ(3 ΕΠΙ 236,95
ΜΑΓΝ. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤ. ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ 236,95
ΜΑΓΝ.ΤΟΜΟΓΡ.ΚΑΡΔΙΑΣ(ΕΛΕΓΧ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ) 312,60
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΡΟΥ 4,05
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 4,05
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 8,70
ΜΑΓΝΗΤ. ΤΟΜΟΓΡ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛ (3 ΕΠΙΠ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 1,88
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΕΙΑ ΦΛΕΒΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΕΙΑ ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΛΛΗΡΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΔΟΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΡΙΣΤ. ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΓΝΥΑΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΦΛΕΒΩΝ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΛΗΝΟΠΥΛΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΗΣ ΤΟΥ Ε.Ν.Υ. 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΟΥΡΟΓΡΑΦΙΑ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛ (3 ΕΠΙΠΕ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΟΥ) (3 ΕΠΙ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜ ΥΠΟΦΥΣΕΩΣ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ (3 ΕΠΙΠ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜ. ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡ ΙΕΡΑΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ ΣΤΗΛΗΣ (3 ΕΠΙΠ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (3 ΕΠΙΠΕ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡ. ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡ ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛ (3 ΕΠΙ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡ. ΡΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΟΣ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ)  236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡ. ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΝΗΜΗΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΓΚΩΝΑ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΓΛΟΥΤΟΥ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΩΜΟΥ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞ. ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞ. ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΝΗΜΗΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΓΚΩΝΑ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΓΛΟΥΤΟΥ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΩΜΟΥ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ)  236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΥΜΟΝΟΣ ΜΗΤΡΑΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ)  236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ)  236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (3 ΕΠΙ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΟΥ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΩΝ ΑΜΦΩ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 473,90
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ)  236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΗΣ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΚΚΥΓΟΣ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ (fMRI) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ - ΙΣΧΙΩΝ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ & ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΩΝ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΡΩΝ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΦΡΩΝ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΧΕΟΥ - ΠΕΟΥΣ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΩΤΙΔΩΝ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΝΕΟΥ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ)  236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΦΥΣΗΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ - ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥΠΛΑΤΗΣ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ (SINGLE VOXEL) 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 236,95
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΠΑΓΚΡΕΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (MRCP) 236,95
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 21,13
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΦΩ F/PR 16,02
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ F/PR 8,01
ΜΕΓΙΣΤΗ ΓΑΣΤΡΙΚΗ ΕΚΚΡΙΣΗ 19,02
ΜΕΛΑΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2,58
ΜΕΛΕΤΗ ΒΥΘΟΥ 2,91
ΜΕΛΕΤΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ 4,75
ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΕΣΗΡΟΗ 11,89
ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΕΣΗΣ 7,16
ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ ( ΟΡΘΟΠΤΙΚΗ ) 4,75
ΜΕΡΙΚΗ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΛΙΚΗΣ ΚΑΜΠΗΣ 35,22
ΜΕΡΙΚΗ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΩΣ ΣΠΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΜΠΗΣ 35,22
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Α 112,20
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Β 89,70
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 56,40
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 5,22
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ JAK2-PCR 90,00
ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 5,86
ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (SACE) 6,67
ΜΕΤΡ. ΟΣΤΙΚ ΠΥΚΝ. ΟΣΦΥΙΚ ΜΟΙΡ. ΣΠΟΝ. ΣΤΗΛ. PR DPA 52,82
ΜΕΤΡ. ΟΣΤΙΚ ΠΥΚΝ. ΟΣΦΥΙΚ. ΜΟΙΡ. ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛ F DPA  52,82
ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ 29,35
ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 48,00
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚ. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (2 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) 68,67
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚ. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (3 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) 84,51
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤ. ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ (ΚΑΡΠΟΥ) (DPA) 52,82
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΣΧΙΟΥ (DEXA) 52,82
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΞΙΟΥ ΙΣΧΙΟΥ (DEXA) 52,82
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΙΟΥ (DPA) 52,82
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Ο.Μ.Σ.Σ. (DEXA) 52,82
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ (DPA) 52,82
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ (DPA) 52,82
ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚ. ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ 17,70
ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 1,79
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 9,60
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ 9,04
ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 5,22
ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 3,43
ΜΟΝΟ-ΤΕΣΤ 2,26
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ-PCR (ΠΑΚΕΤΟ Α') 150,00
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ-PCR (ΠΑΚΕΤΟ Β') 150,00
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ-PCR (ΠΑΚΕΤΟ1) 300,00
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 1,50
ΜΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ 18,99
ΜΥΚΗΤΕΣ 2,26
ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ 11,89
ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 11,89
ΝΑΡΘ. ΠΗΧΕΟΚ. ΔΑΚΤ. (ΡΑΧΙΑΙΟΣ) (α)  57,60
ΝΑΡΘ.ΠΗΧΕΟΚ.ΔΑΚΤΥ. (ΡΑΧΙΑΙΟΣ) (Α) 50,40
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΟΣ  37,20
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΟΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ (Α)  56,40
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΟΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ (α)  46,80
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ  40,20
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΧΕΙΡΟΣ  32,10
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΝΗΜΙΑΙΟΣ  45,00
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ (Α)  59,40
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ (α)  46,80
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ (Α)  68,10
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ (α)  56,40
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ (Α)  72,90
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ (α)  68,10
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ  45,60
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠ. ΔΑΚΤΥΛΩΝ (α)  45,00
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠ. ΔΑΚΤΥΛΩΝ (Α) 49,80
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ (Α)  45,00
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ (α)  40,20
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΩΜΟΒΡΑΧΙΟΝΟΣ  51,60
ΝΑΡΚΩΣΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 91,50
ΝΑΡΚΩΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ 103,50
ΝΑΡΚΩΣΗ ΔΥΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 81,60
ΝΑΡΚΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 91,50
ΝΑΡΚΩΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ 117,00
ΝΑΡΚΩΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ - ΑΞΟΝΙΚΗΣ 156,00
ΝΑΡΚΩΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ - ΗΕΓ 130,20
ΝΑΡΚΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 62,10
ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na) 5,22
ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 16ΩΡΟΥ 5,22
ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 5,22
ΝΑΤΡΙΟ ΥΓΡΟΥ ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΕΩΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 5,22
ΝΑΤΡΙΟΟΥΡΗΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ (BNP) 62,10
ΝΕΥΡΟ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΛΑΣΗ (NSE) 40,85
ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 4,05
ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 6,63
ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 7,63
Ν-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ (NTx) ΟΥΡΩΝ  33,60
Ν-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ (ΝΤχ) ΟΡΟΥ 33,60
ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 6,63
ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 7,63
ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (Ε2) (RIA) 12,38
ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (Ε2, 17β-ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ) 12,38
ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ ΟΛΙΚΑ 17,70
ΟΙΣΤΡΟΝΗ (Ε1) 35,22
ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΕΝΥ 1,76
ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΟΡΟΥ 5,22
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ 5,22
ΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 8,10
ΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 8,63
ΟΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΡΟΥ 5,22
ΟΛΙΚΗ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΩΣ ΤΥΦΛΟΥ 58,69
ΟΛΙΚΗ ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ (tΕ3) 17,70
ΟΛΙΚΗ ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ 4,05
ΟΛΙΚΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ 16,46
ΟΛΙΚΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (ACTH) ΣΕ 120' 16,46
ΟΛΙΚΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (ACTH) ΣΕ 180' 16,46
ΟΛΙΚΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (ACTH) ΣΕ 240' 16,46
ΟΛΙΚΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (ACTH) ΣΕ 60' 16,46
ΟΛΙΚΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΣΕ 0' 16,46
ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 2,88
ΟΛΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ-S 32,10
ΟΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ (CH50) 7,16
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ & RHESUS 8,10
ΟΜΟΒΑΝΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ (HVA) ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 39,00
ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ 21,30
ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ (MTHFR)-PCR (C677T,A1298C) 120,00
ΟΞΑΛΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 33,00
ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT,AST) 4,49
ΟΞΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ 5,02
ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 28,50
ΟΞΥΚΑΡΒΑΖΕΠΙΝΗ (TRILEPTAL) 9,23
ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ 8,80
ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗ 17,61
ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 17,61
ΟΡΟΤΥΠΙΑ E.COLI 24,60
ΟΣΤΕΑΣΗ ΟΡΟΥ 27,60
ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ  15,85
ΟΣΤΙΚΟ ΙΣΟΕΝΖΥΜΟ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ 32,10
ΟΣΤΙΚΟ ΙΣΟΕΝΖΥΜΟ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ (Η/Φ) 30,60
ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ 37,80
ΟΥΡΗΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 4,05
ΟΥΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 2,26
ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 2,26
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 8,70
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ 2,88
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 2,88
ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 18,99
ΟΥΡΟΜΕΤΡΙΑ 4,75
ΟΥΡΟΠΟΡΦΥΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 8,63
ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΗ 8,70
ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ 8,70
ΟΨΗ 8,70
ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟ (PP) 31,50
ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΟΝΙΚΟ ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑ 3,35
ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΟΝΙΚΟ ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 3,35
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΔΟΝΤΩΝ 3,99
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ VON WILLEBRAND 32,10
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ II (FACTOR II) 89,40
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ V (FACTOR V) 22,20
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ VII (FACTOR VII) 21,60
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ VIII (FACTOR VIII) 21,60
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ X (FACTOR X) 21,60
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΙΧ (FACTOR ΙΧ) 21,60
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΧΙ (FACTOR XI) 21,60
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΧΙΙ (FACTOR XII) 36,60
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΧΙΙΙ (FACTOR XIII) 22,20
ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (PTH) 16,46
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 67,20
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡ. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 35,40
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΥΠΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡ. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 35,40
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΥΠΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 35,40
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΥΠΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 23,71
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 2,88
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 8,01
ΠΑΡΑΦΙΝΟΛΟΥΤΡΑ 1,29
ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ 13,21
ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΟΣ 14,23
ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 4,75
Πολιοιός 1 49,20
Πολιοιός 2 49,20
ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ 146,74
ΠΟΡΦΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 2,26
ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ 37,15
ΠΡΙΜΙΔΟΝΗ 9,51
ΠΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ 15,00
ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ 12,38
ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (RIA) 12,38
ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗ (FACTOR II)-PCR (G20210A) 120,00
ΠΡΟ-ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 31,50
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΥΣΕΩΣ ΙΝΩΔΟΥΣ (FDP) 8,36
ΠΡΟΚΑΙΝΑΜΙΔΗ 9,51
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ 12,38
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (RIA) 12,38
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (TRH) ΣΕ 0' 12,38
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (TRH) ΣΕ 30' 12,38
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (TRH) ΣΕ 60' 12,38
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ ΣΕ 0' 12,38
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ ΣΕ 20' 12,38
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ ΣΕ 30' 12,38
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΚΟΤΟΥΣ 3,17
ΠΡΟΣΔΙΟΡ. ΑΚΟΥΣΤΙΚ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΟΑΚΟΥΟΜΕΤ 4,75
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 10,56
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΟΛΕΩΣ 4,75
ΠΡΩΤΕΙΝΗ-C 11,74
ΠΡΩΤΕΙΝΗ-S (ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ-S) 39,90
ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΧΤRA FILM 4,05
ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΧΡΙ 2 FILMS 8,10
ΠΥΟΣΦΑΙΡΙΑ (κοπ) 8,70
ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT,ALT) 4,49
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ Tc-99m DTPA 56,87
ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ 7,63
ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΗΡΕΜΙΑ 47,42
ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΚΟΠΩΣΗ 71,11
ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ & ΚΟΠΩΣΗ 71,11
ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑ 37,98
ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 96,00
ΡΕΝΙΝΗ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ 26,85
ΡΕΝΙΝΗ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ 26,85
ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (RA-TEST)  ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 12,00
ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (RF) 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ (STICK ΟΥΡΩΝ) 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ (ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ) ΣΕ 0' 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ (ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ) ΣΕ 120' 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ (ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ) ΣΕ 150' 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ (ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ) ΣΕ 180' 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ (ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ) ΣΕ 60' 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ (ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ) ΣΕ 90' 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ (ΜΕΤΡΗΣΗ) 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ (νεογνού) 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ ΕΝΥ 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ ΜΕΤΑ 1 ΩΡΑ ΦΑΓΗΤΟ 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ ΜΕΤΑ 2 ΩΡΕΣ ΦΑΓΗΤΟ 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΥΡΩΝ 1,88
ΣΑΚΧΑΡΟ ΠΡΟ & 1 ΩΡΑ ΜΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟ 4,52
ΣΑΚΧΑΡΟ ΠΡΟ & 2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΓΕΥΜΑ 4,52
ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΕ 0' 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΕ 120' 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΕ 150' 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΕ 180' 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΕ 240' 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΕ 30' 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΕ 60' 2,26
ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΕ 90' 2,26
ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΑ 5,75
ΣΕΛΗΝΙΟ ΟΡΟΥ 16,80
ΣΕΛΗΝΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 16,80
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-PCR 240,00
ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 17,70
ΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗ 9,16
ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (TIBC) 16,02
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) 3,43
ΣΙΕΛΟΓΡΑΦΙΑ 2,44
ΣΚΙΑΣΚΟΠΙΑ 7,04
ΣΠΙΝΘ/ΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ(ΔΥΝ & ΣΤΑΤ)ΜΕ Γ' ΚΑΜΕΡΑ 270,58
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦ. ΝΕΦΡΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (Tc-99m DTPA-CAPTOPR 66,62
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΕΡΩΣΕΩΣ - ΑΙΜΑΤΩΣΕΩΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ 71,11
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΙΜΑΤΩΣΕΩΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ 21,72
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΙΜΟΡΑΓ. ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜ 64,27
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΟΦΥΣΗΣ MECKEL 11,89
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΑΚΡΥΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 54,88
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΥΝΑΜ. ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ-ΑΙΜΑΤ. ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ  54,88
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 14,23
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ Tl-201 327,00
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟ 54,88
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΣΠΛΗΝΟΣ (ΣΤΑΤΙΚΟ) 64,27
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ (ΣΤΑΤΙΚΟ) 60,16
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ & ΔΟΚΙΜ. ΠΡΟΣΛ. I-131 72,55
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ I-131 55,17
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ Tc-99m 49,01
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ Tl-201 95,08
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΟΔΟΥ 37,92
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΕΛΟΥ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ 118,47
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΜΕ Tc-99m 23,71
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΜΕ Tl-201 (ΔΥΝΑΜΙΚΟ) 175,79
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΜΕ Tl-201 ΣΤΑΤΙΚΟ 94,79
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (Tc-99m DTPA-LASIX 66,62
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΛΟΣΩΜΟ ΜΕ Ga-67 104,30
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΛΟΣΩΜΟ ΜΕ I-131 98,90
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΛΟΣΩΜΟ ΜΕ Tl-201 135,00
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΡΧΕΩΝ ΜΕ Tc-99m 80,70
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ ΜΕ Tc-99m 63,10
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕ Γ ΚΑΜΕΡΑ 108,60
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 71,11
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 144,09
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 14,23
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΠΛΗΝΟΣ ΜΕ Γ - ΚΑΜΕΡΑ 81,90
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΠΛΗΝΟΣ ΜΕ ΡΑΔΙΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΑ  135,00
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΦΡΩΝ 60,45
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 14,23
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 30,60
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΟΗΣ ΟΓΚΟΥ ΠΡΟ &ΜΕΤΑ ΒΡΟΓΧΟ 30,60
ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ 14,09
ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 14,23
ΣΤΕΡΕΟΤΑΚ.ΠΑΡΑΚΕΝΤ. & ΠΡΟΕΓΧ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΡΜ.ΑΓΚΙΣ 186,00
ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΑΓΓΛΙΩΝ 459,30
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ 105,65
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΣΕ 1 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 50,70
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΣΕ 2 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚ. ΠΡΑΞΕΙΣ 67,50
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 2 (C2) 7,16
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3 (C3) 10,39
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4 (C4) 7,16
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C1q 7,16
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤ 1,50
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 6,63
ΣΥΡΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ 3,05
ΣΥΣΤΟΛΗ ΘΡΟΜΒΟΥ 1,91
ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΡΟΥ 5,22
ΣΧΕΣΗ Λ/Σ ΟΡΟΥ 5,22
ΣΩΜΑΤΟΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 7,04
ΣΩΜΑΤΟΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΜΦΩ 14,08
ΣΩΜΑΤΟΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 14,08
ΣΩΜΑΤΟΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 14,08
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ-C (GHRH) ΣΕ 0' 26,41
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ-C (GHRH) ΣΕ 120' 26,41
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ-C (GHRH) ΣΕ 180' 26,41
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ-C (GHRH) ΣΕ 30' 26,41
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ-C (GHRH) ΣΕ 60' 26,41
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ-C (SM-C,IGF-1) 26,41
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ-C (ΚΟΠΩΣΗ) ΣΕ 20' 26,41
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ-C ΣΕ 0' 26,41
ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗ 34,80
Τ.Ε.Ν.Σ 8,28
Τ3 UPTAKE 12,38
ΤΑΤΙ (TUMOR ASSOCIATED TRYPSIN INHIBITOR) 38,40
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (ΤΚΕ) 1,76
ΤΕΣΤ  ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ 1,76
ΤΕΣΤ ΔΑΚΡΥΩΝ ( SCHIRMER ) 19,50
ΤΕΣΤ ΥΔΡΟΠΟΣΙΑΣ 2,91
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗΣ (ASTO) 3,43
ΤΟΜΟΓΡ.ΣΠΙΝΘΗΡ.ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΑΙΜΑΤΩΣΕΩΣ (Tc-99m-SERETE 613,20
ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 2,91
ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ IgG AVIDITY TEST 41,70
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ 105,65
ΤΡΑΝΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ) 16,02
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ 4,49
ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Τ3) 12,38
ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Τ3) (RIA) 12,38
ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ 2,26
ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ (hs) 12,60
ΤΡΥΠΤΑΣΗ ΟΡΟΥ 39,60
ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΙΑ 4,75
ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ - ΥΠΝΟΥ 6,30
ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 5,10
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HERPES SIMPLEX VIRUS I/II(HSV I/II)-PCR 125,40
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HTLV I/II-PCR 125,40
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ INFLUENZA-A (INF-A)-PCR 224,40
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 33,30
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 33,30
ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 4,75
ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ 4,75
ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ 34,80
ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ 34,80
ΥΠΕΡ. DOPPLER ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ 3D-4D 90,30
ΥΠΕΡ. ΕΓΧΡ. DOPPLER ΕΣΩ ΓΕΝΝΗΤ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚ 54,30
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡ. DOPPLER ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΟ 3D-4D 90,30
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ DOPPLER ( ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΟ) 3D-4D 86,10
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ DOPPLER NST 65,10
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ DOPPLER ΜΑΣΤΩΝ 52,82
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ NST (ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ) 60,00
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ NST (ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ) ΤΡΙΔΥΜΗ ΚΥΗΣ 180,00
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 20,90
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 91,80
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 60,00
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΗ ΚΥΗΣΗ) 76,50
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΤΡΙΔΥΜΗ ΚΥΗΣΗ 108,00
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ (ΔΙΔΥΜΗ ΚΥΗΣΗ) 112,50
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 72,00
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3D-4D 86,10
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΓΟΝΑΤΟΣ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ 14,59
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΟ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΟ 3D-4D 59,10
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ 33,60
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ 3D-4D 59,10
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ 88,04
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 88,04
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΙΟΡΘΙΚΟ ΕΣΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 85,80
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΙΟΡΘΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 85,80
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ  54,30
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 3D-4D  56,40
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΙΓΝΥΑΚΗΣ ΧΩΡΑΣ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ M - MODE 14,67
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ M-MODE-2D 29,35
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ M-MODE-2D-PWD-CWD 52,82
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 14,59
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΒΟΘΡΟΥ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΜΑΣΧΑΛΗΣ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ( ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΟ ) 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ( ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΟ ) 3D-4D 66,30
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ( ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ ) 33,60
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ( ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ ) 3D-4D 66,30
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ DOPPLER ( ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΟ )  54,00
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ Γ.ΤΡΙΜΗΝΟΥ (ΔΙΔΥΜΗ ΚΥΗΣΗ) 57,00
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ 3D-4D  56,40
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΗΤΡΑΣ - ΩΟΘΗΚΩΝ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ (1) 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΡΧΕΩΝ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΧΕΟΥ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΡΩΤΙΔΟΣ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΕΟΥΣ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ - ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΠΛΗΝΟΣ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 3D-4D  56,40
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟΓΝΑΘΙΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤ. 3D-4D 56,40
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΩΜΟΥ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΩΜΟΥ 3D-4D  56,40
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΩΟΡΡΗΞΙΑΣ ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΟ 8,28
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΩΟΡΡΗΞΙΑΣ ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΟ 3D-4D 59,10
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΩΟΡΡΗΞΙΑΣ ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ 33,60
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΩΟΡΡΗΞΙΑΣ ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ 3D-4D 59,10
ΥΠΕΡΗΧΟΙ 1,29
ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ - ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ 1,29
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ 4,14
ΥΠΟΤΑΞΕΙΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ IgG (IgG1,IgG2,IgG3,IgG4) 58,69
ΥΣΤΕΡΟΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ 11,89
ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (HDL) 4,75
ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ 9,51
ΦΑΙΝΥΤΟΪΝΗ 9,51
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΙΝΟΣ 12,60
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ 8,57
ΦΙΜΒΡΟΝΕΚΤΙΝΗ 13,21
ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΟΥ 18,99
ΦΛΟΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) 7:00 μ.μ. 12,38
ΦΛΟΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) 8:00 π.μ. 12,38
ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗ ΟΡΟΥ 13,80
ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 15,00
ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ 7,16
ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ (SHBG) 7,16
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ TENS 8,30
ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ 4,75
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΡΟΥ 5,22
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 5,22
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ 5,22
ΦΩΣΦΟΡΟΣ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 15,00
ΦΩΣΦΟΡΟΣ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 15,00
ΦΩΣΦΟΡΟΣ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ 15,00
ΦΩΣΦΟΡΟΣ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ 15,00
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΥΘΟΥ 59,10
ΦΩΤΟΛΟΥΤΡΑ 1,50
ΧΑΛΚΟΣ ΟΡΟΥ (Cu) 5,22
ΧΑΛΚΟΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 3,43
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (LDL) 4,75
ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΞΕΙΣ 1,41
ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΞΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ 1,23
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΟΛΙΘΟΥ 4,05
ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗ 12,60
ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 11,89
ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ 11,89
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΡΟΥ (Cl) 2,88
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 2,88
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ (ΟΛΙΚΗ,ΑΜΕΣΗ,ΕΜΜΕΣΗ) 2,88
ΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 4,17
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 2,88
ΧΟΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ 8,70
ΧΟΛΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 3,05
ΧΟΛΟΧΡΩΣΤΙΚΕΣ 8,70
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΩΔΙΟΥΧΟΥ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ 9,51
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 4,75
ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ (ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ) 6,30
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ DOTAREM 10 cc 53,10
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ DOTAREM 15 cc 80,31
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ DOTAREM 20 cc 105,39
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ IMAGOPAQUE 300 ml 30,52
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ IOMERON 400 44,10
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ MAGNEVIST 10 cc 50,05
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ MAGNEVIST 20 cc 88,35
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ OMNIPAQUE 300 (50 ml) 19,50
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ OMNISCAN 10 cc 50,87
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ OMNISCAN 15 cc 69,23
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ OMNISCAN 20 cc 76,05
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ TELEBRIX GASTRO Inj.Sol.50ml 6,39
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ULTRAVIST 300 (50 ml) 30,00
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ULTRAVIST 370 (100ml) 70,14
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ VISIPAQUE 270 (100 ml) 57,43
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ VISIPAQUE 270 (50 ml) 31,33
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ VISIPAQUE 320 (100 ml) 67,32
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ VISIPAQUE 320 (50ml) 37,13
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ XENETIX 300 (50 ml) 24,32
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ XENETIX-350 Inj.Sol.100 ml 55,11
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ XENETIX-350 Inj.Sol.50 ml 27,55
ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ XENITIX 300 (100ml) 48,64
ΧΡΟΝΟΣ RUSSELL (DRVVT) 3,43
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (THROMBOFAX) 3,43
ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ 1,76
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ 4,05
ΧΡΟΝΟΣ ΡΟΗΣ 1,76
ΧΡΩΜΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ 44,10
ΧΡΩΜΟΓΡΑΝΙΝΗ Α (CgA) 40,20
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) 2,88
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 8,10
ΨΗΦ ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΑΥΧΕΝ. ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛΗΣ 3/4 ΑΡΙΣΤ 33,60
ΨΗΦ ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΑΥΧΕΝ. ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛΗΣ 3/4 ΔΕΞΙΑ 33,60
ΨΗΦ ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΑΥΧΕΝ.ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛΗΣ PR (ΚΑΜΨΗ) 33,60
ΨΗΦ ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛ. ΣΤΗΛΗΣ F/PR 48,30
ΨΗΦ ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛ. ΣΤΗΛΗΣ PR 33,60
ΨΗΦ ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΘΩΡ/ΚΗΣ ΜΟΙΡ. ΣΠ. ΣΤΗΛ. ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ 33,60
ΨΗΦ ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΘΩΡ/ΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛ. 3/4 ΑΡΙΣΤ 33,60
ΨΗΦ ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΘΩΡ/ΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛΗΣ 3/4 ΔΕΞΙΑ 33,60
ΨΗΦ ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ F 33,60
ΨΗΦ ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛ. 3/4 ΑΡΙΣΤ 33,60
ΨΗΦ ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛ. 3/4 ΔΕΞΙΑ 33,60
ΨΗΦ ΑΚΤΙΝΟΓΡ. ΑΥΧΕΝ.ΜΟΙΡ.ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛΗΣ PR (ΥΠΕΡΕΚΤ) 33,60
ΨΗΦ. ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ ΣΤΗΛΗΣ F 33,60
ΨΗΦ. ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡ. ΣΠ. ΣΤΗΛ. F/PR  48,30
ΨΗΦ. ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡ. ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛ. F  33,60
ΨΗΦ. ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡ. ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛ. PR 33,60
ΨΗΦ. ΑΚΤΙΝΟΓΡ. ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛ. ΣΤΗΛΗΣ PR 33,60
ΨΗΦ. ΑΚΤΙΝΟΓΡ. ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛΗΣ F/PR 48,30
ΨΗΦ. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΟΕΙΔΩΝ ΑΜΦΩ SCHULLER 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ F 38,40
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΜΦΩ STENVERS 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΩΝ 30 - 60 - 90 63,00
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΩΝ ΑΜΦΩ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΘΩΡ/ΚΗΣ ΜΟΙΡ. ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛΗΣ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣ (ΑΔΕΝ. ΕΚΒΛΑΣΤ.) PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡ. ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛΗΣ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ N.O.K. 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΟΣ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΟΣ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΟΣ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΩΝ F/PR 63,00
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΠΟΔΩΝ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΠΟΔΩΝ F/PR 63,00
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΠΟΔΩΝ PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΠΟΔΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ F/PR 63,00
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΗΜΙΘΩΡΑΚΙΟΥ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΔΙΑΣΩΜΑΤΙΚΗ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΝΑΘΟΥ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΝΑΘΟΥ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΝΑΘΟΥ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΝΔΥΛΙΟΣ (TUNEL) 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ F ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ F/PR 63,00
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΝΔΥΛΙΕΣ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΗΜΙΘΩΡΑΚΙΟΥ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΚΟΓΧΙΚΗ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΣ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΗΜΙΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΗΠΑΤΟΣ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΗ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΟΡΥΦΩΝ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΛΟΞΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΛΟΞΗ ΔΕΞΙΑ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ - ΚΟΚΚΥΓΟΣ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ - ΚΟΚΚΥΓΟΣ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ - ΚΟΚΚΥΓΟΣ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΟΥ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΟΥ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΟΥ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΟΥ PR ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΗ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΩΝ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΩΝ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΩΝ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΛΕΙΔΟΣ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΗΣ 3/4 ΛΟΞΗ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΗΣ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΗΣ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΗΣ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΩΝ F - PR 63,00
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ ΒΑΣΕΩΣ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗΣ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΩΝ ΑΜΦΩ 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΩΠΟΡΙΝΙΚΗ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΑΜΦΩ F ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Ν.Ο.Κ. ΛΟΞΗ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΦΡΩΝ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΤΡΗΜΑΤΩΝ 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΑΠΛΗ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΩΝ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΩΝ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΩΝ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΩΣ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΕΥΡΩΝ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΕΥΡΩΝ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΕΥΡΩΝ ΔΕΞΙΑ & ΑΡΙΣΤΕΡΑ 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΩΝ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΩΝ F/PR 63,00
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΤΕΡΝΑΣ (ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ) 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΤΕΡΝΗΣ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΤΕΡΝΗΣ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΤΕΡΝΗΣ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΤΕΡΝΩΝ PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΩΓΩΝΟΡΙΝΙΚΗ (ΙΓΜΟΡΕΙΩΝ) 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΟΣΤΩΝ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ 3/4 ΛΟΞΗ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΕΡΝΟΥ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΕΡΝΟΥ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΑΣ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΑΣ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΑΣ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΩΝ 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ (ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ) 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ F 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ F & ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ F/PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ PR 33,60
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΩΝ F 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΩΝ F ΣΕ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗ 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΩΝ F ΣΕ ΕΣΩ ΣΤΡΟΦΗ 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΩΝ F/PR 64,20
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΩΝ PR 48,30
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 38,40
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΦΩ (2 ΛΗΨΕΙΣ) 41,40
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΦΩ F/PR 78,00
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ F-PR 8,01
ΨΥΧΡΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 1,29
ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ 2,88
ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (FSH) 10,80
ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (FSH) (RIA) 10,80
ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ 13,20
ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΡΩΝ 10,20
ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 53,70
ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (LH) 10,80
ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (LH) (RIA) 10,80

 

 

Σε ποιους απευθυνόμαστε...

Τo MILITARY CLUB ιδρύθηκε το 1995, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συναδέλφων...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Κάρτα Υγείας Military Club Health Card...

Με την απόκτηση της κάρτας, έχετε τη δυνατότητα ενός αιματολογικού check-up στα διαγνωστικά...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Μάθετε για την Military Club Visa...

Η πιστωτική κάρτα για το προσωπικό όλων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Επικοινωνήστε με το Military Club...

Ωραιοπούλου 7 Νέο Ηράκλειο Αθήνα, 14121 info@militaryclub.gr 210-2849135, 210-2770553

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Λίγα λόγια για εμάς...

Τo MILITARY CLUB ιδρύθηκε το 1995, εκδίδοντας αρχικά μια εκπτωτική κάρτα με την οποία εξασφάλιζε εκπτώσεις για τα μέλη του σε πάνω από 1200 επιχειρήσεις πανελλαδικά. Το 1999 και έχοντας ήδη 12.000 μέλη, εξέδωσε την δική του πιστωτική κάρτα, την MILITARY CLUB VISA ...

...περισσότερα